Alumnat matriculat a la UIB (Office365)

Podeu accedir a aquest compte mitjançant el portal estudiant.uib.cat, introduint-hi les credencials corporatives que s'utilitzen per accedir a UIBdigital.

Més informació del servei de correu electrònic per a l'alumnat

Personal de la UIB i altres col·lectius (UIBmail)

Podeu accedir a aquest compte mitjançant UIBmail.uib.cat, introduint-hi les credencials corporatives que s'utilitzen per accedir a UIBdigital.

Més informació del servei de correu electrònic per al personal