Alumnat matriculat a la UIB (Microsoft 365)

Podeu accedir a aquest compte mitjançant el portal <estudiant.uib.cat>. Introduïu-hi les mateixes credencials corporatives que per entrar a UIBdigital.

Més informació del servei de correu electrònic per a l'alumnat

 Outlook Microsoft 365

Tot el PDI a partir del 26 de gener

En haver rebut l'avís de migració del vostre compte de correu electrònic a Microsoft 365.

Més informació de la migració del correu electrònic a Microsoft

 UIBmail - Webmail

Si encara no heu rebut cap avís de migració.

Més informació del servei de correu electrònic per al personal