Torna a la pàgina principal
Universitat de les Illes Balears
30è aniversari
30è aniversari
      
            El Rectorat

Antoni Ribera i Blancafort
Barcelona,1935


Nascut a Barcelona l'11 de gener de 1935. L'any 1958 es llicencià en Ciències Químiques a la Universitat Complutense de Madrid i obtingué premi extraordinari. El març de 1962 assolí el grau de doctor en Ciències Químiques a la mateixa universitat, també amb premi extraordinari.

Contragué matrimoni amb la companya d'estudis M. Àfrica de Madariaga (amb la qual tingué dues filles, Blanca i Patrícia), i tot seguit es traslladaren a Anglaterra.

Durant tres anys dirigí la recerca en el camp dels antiinflamatoris no esteroides a l'empresa Boots Pure Drug Co Ltd, de Nottingham. Fou l'autor de diverses patents, entre les quals Neobrufen, Ibuprofen i d'altres actualment comercialitzades. El 1965 s'incorporà a l'Institut de Química Orgànica del CSIC a Madrid, com a investigador científic, i desenvolupà la recerca en l'àmbit del metabolisme de lípids, tot i que alguns anys més tard el seu interès derivà cap a les membranes biològiques. Paral·lelament s'inicià en la docència impartint cursos de doctorat. L'any 1971 va obtenir una plaça de professor agregat a la Facultat de Biologia de la Universitat Complutense de Madrid. Durant els anys transcorreguts en aquest centre, ocupà el càrrec de vicedegà i fou fundador i subdirector del Col·legi Universitari Integrat de la UCM.

L'any 1978 accedí a la càtedra de Tècniques Instrumentals Biològiques de la Facultat de Ciències de la que llavors era Universitat de Palma de Mallorca. Quan desenvolupava les funcions de vicepresident de la Comissió Gestora de la Universitat es presentà com a candidat a Rector en les primeres eleccions que s'hi feren.

El gener de 1981 fou elegit primer Rector de la Universitat de les Illes Balears. Durant el seu mandat es consolidà l'estructura de la Universitat, tant en l'organització acadèmica (creació de departaments, dotació de càtedres, etc.) com en l'administrativa (convocatòries d'oposicions dels primers funcionaris propis de la UIB). A més, dirigí la planificació de l'embrió del futur campus, ubicat a la cra. de Valldemossa. El 8 de desembre de 1982 renuncià al càrrec de Rector per traslladar-se a la Universitat de Barcelona. Aquí ocupà la recentment creada càtedra de Tècniques Instrumentals Biològiques a la Facultat de Química, on desenvolupà tasques docents i investigadores fins al seu traspàs, esdevingut el 17 de juny de 1986.

Durant la seva vida sabé compaginar l'afecció per la poesia catalana amb la dedicació a la ciència. Dirigí nombroses tesis doctorals, que obtingueren sempre les màximes qualificacions. També fou autor d'un gran nombre de treballs publicats en revistes internacionals de prestigi reconegut (Biochemistry, Chemistry and Physics of Lipids, Biochimica and Biophysica Acta, etc.) i alguns dels seus deixebles són actualment professors universitaris i continuadors de la seva línia d'investigació.

© Universitat de les Illes Balears · 2008 · Tots els drets són reservats.