Coneixements, usos i representacions socials de la llengua catalana

Presentació

L'edició de la revista CURS (Coneixements, usos i representacions socials de la llengua catalana) va respondre inicialment a la voluntat de publicar, en forma de breus articles, els resultats dels treballs més interessants elaborats pels alumnes de magisteri de la Universitat de les Illes Balears que cursaven l'assignatura 3801.Sociolingüística. Eren, en general, treballs d'abast reduït i modests, quant a objectius i a grau de representativitat, però que sempre contenien informacions que podien ajudar a millorar el coneixement de la situació sociolingüística de les Illes Balears i a construir-ne un mapa més complet. Per això decidírem posar-les a l'abast dels investigadors i persones interessades a conèixer aquesta situació. D'altra banda, confiàvem que algun d'aquests articles poguessin esdevenir punt de partida de futurs treballs més extensos i de perfil més ajustat a mètodes científics, elaborats pels mateixos autors o per altres que els puguin tenir de primera referència.

Com ja es pot veure des del primer número, els articles d'aquesta procedència són diversos, pel que fa a temes i a forma. Hi podem trobar articles que tracten sobre la presència del català en els mitjans de comunicació, en les comunicacions interpersonals, en el paisatge lingüístic o aspectes sociolingüístics de l'onomàstica. També n'hi ha que consisteixen en el testimoni de vivències personals relacionades amb la situació sociolingüística balear. Alguns dels articles són elaborats a partir d'un treball individual, mentre que altres aprofiten també les dades de treballs d'altres companys.

Així mateix, i com a resultat del procés de construcció de la revista, hem considerat oportú anar incloent-hi articles d'altres procedències, elaborats per estudiants d'altres especialitats i d'altres universitats, membres del GRESIB o col·laboradors esporàdics, que tracten aspectes de les mateixes temàtiques, relacionats amb les Illes Balears o amb altres territoris de parla catalana.

La revista es complementa amb enllaços a articles de membres del GRESIB apareguts en altres publicacions electròniques.

Tots els articles es presenten en format pdf.

La periodicitat de la revista és anual. La coordinació de la revista és a càrrec del GRESIB (Grup de recerca sociolingüística de les Illes Balears) i disposa del suport del CDSIB (Centre de documentació en sociolingüística de les Illes Balears) i de la xarxa CRUSCAT (Coneixements, representacions i usos del català).


Llicència de Creative Commons
Els articles publicats a CURS estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons
ISSN: 2253-668X
© Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears
Pàgines creades per Miquel Gomila Garcies