membres

 

Raül David Martínez-Gili

Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona, i en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat professor associat del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili entre 1995 i 1998, professor de llengua i literatura catalanes al Centre d’Études Catalanes de la Université Paris IV – Sorbonne, a París, entre 2001 i 2003, i actualment és lector de català a la Université Paris III – Sorbonne Nouvelle.

L’any 2000 va defensar la seva tesina, titulada “El discurs del subjecte en Falses memòries de Salvador Orlan, de Llorenç Villalonga” i la seva investigació continua encara amb l’elaboració de la seva tesi doctoral titulada “Discurs i sexualitat en la narrativa de Llorenç Villalonga”.

Al llarg de la seva investigació ha publicat alguns articles sobre l’obra de Llorenç Villalonga centrats en el procés de representació discursiva del subjecte des de dues perspectives bàsiques: el discurs autobiogràfic i el discurs de la sexualitat.

1996 - "Gide Villalonga. Anàlisi comparativa de Els falsificadors de moneda i L'àngel rebel".
(Dins Actes del Desè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes vol. II. Frankfurt, 18-25 de setembre de 1994. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1996. Pàg. 115-127.)
2001 - "Teoria del simulacre: la construcció del jo a partir de Falses memòries de Salvador Orlan, de Llorenç Villalonga".
(Dins Literatura autobiogràfica: Història, memòria i construcció del subjecte. A cura d’Enric Balaguer, Joan Borja, Joaquim Espinós, Maria Àngels Francès. Denes Editorial, València-Alacant, 2001. Pàg. 107-122.)
2001 -"Decadència i renúncia a propòsit de L’àngel rebel, de Llorenç Villalonga, i La mort a Venècia, de Thomas Mann".
(Miscel·lània Giuseppe Tavani vol. 1. Estudis de llengua i literatura catalana, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2001 . Pàg. 205-237.)
2003 - "La discursivització del desig en les primeres obres de Llorenç Villalonga".
(Dins Actes del Dotzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat de Paris IV – Sorbonne, 4-10 de setembre de 2000, col. I. Publicacions de l’Abadia de Montserrat / AILLC, Barcelona, 2003. Pàg. 441-453.)
2003 - "Notes sobre la relació entre Llorenç Villalonga i Jaume Vidal Alcover a partir del fons Vidal-Capmany de Tarragona".
(Comunicació llegida durant les sessions del III Simposi Internacional de Literatura Autobiogràfica, dedicat a les relacions epistolars i celebrat a la Universitat d’Alacant el novembre de 2003.)

Més enllà de la temàtica villalonguiana, ha desenvolupat en altres estudis una línia d’investigació relacionada amb la idea de la construcció discursiva del subjecte sexuat i del subjecte malalt des dels postulats postestructuralistes i amb una relació creixent amb les teories gais i lesbianes i queer.

2001 - "Dido, entre esposa pròdiga i virago". Dins Magí Sunyer i Rosa Comes (eds.): Jaume Vidal Alcover: humanisme, heterodòxia i geni. Col·lecció Antines, 1. Cossetània edicions, Valls, 2001. Pàg. 39-54.

2002 - " «Et prometo que et mentiré sempre»: sobre el record, la veritat i la vida en Mala memòria, de Maria Aurèlia Capmany. (L’escriptura metastàsica contra l’imaginari de la mort)." Dins Memòria i Literatura: La construcció del subjecte femení. Periodisme i autobiografia. A cura de Joaquim Espinós, Anna Esteve, Maria Àngels Francés, Antoni Maestre, Juli Martínez. Denes Editorial, Alacant-València, 2002. Pàg. 53-62.

2004 – "La construcció identitària del malalt de sida en Tallats de lluna, de Maria Antònia Oliver". Dins Lectora, Barcelona, 2004.

2004- "Naturalesa i tecnologia del desig en el discurs bareback". Comunicació llegida durant les sessions del II Congreso Internacional Mujeres y textualidad. "Los hábitos del deseo, formas de amar en la modernidad", celebrat a Bellaterra del 22 al 26 de març de 2004 i organitzat pel Seminari de Crítica i Teoria Literària del Departament de Filologia Espanyola de la Universitat Autònoma de Barcelona.


 


Comentaris i suggeriments Administrador
Contactau | Informació
©2007 Discursos d'Experimentació en la Narrativa Catalana