Principal
Objectius
Circulars
Programa
Inscripció
Informació útil
Localització
Organització

Inscripció al congrés

La inscripció al congrés s’ha de formalitzar abans del 25 de juny. La quota d’inscripció és de 20€ (10€ per als estudiants). El pagament s’ha de fer en el compte corrent 2051-0151-62-1070007694 de “Sa Nostra”. En el concepte de l’ingrés hi ha de constar “Inscripció Congrés Transformacions” i en el remitent el nom i cognoms de la persona que s’inscriu. Un cop fet el pagament, s’ha d’enviar un correu electrònic dirigit a poetiquesderuptura@gmail.com que inclogui les següents informacions:

  • Nom i cognoms
  • DNI
  • Institució a la qual pertany (si escau)
  • Telèfon
  • Correu electrònic
  • Adreça postal
  • Còpia del resguard bancari de l’ingrés
  • Còpia del carnet de la UIB (en el cas dels estudiants)

La còpia del resguard bancari de l’ingrés, així com del carnet de la UIB (en el cas dels estudiants), també es pot enviar a la següent adreça postal (Margalida Pons, Universitat de les Illes Balears, Edifici Ramon Llull, Carretera de Valldemossa km. 7’5, 07122, Palma), o bé per fax (971 17 34 73, a l’atenció de Margalida Pons).

Per als ponents i comunicants la inscripció és gratuïta.

Comentaris i suggeriments Administrador
Contactau Administrador
©2008 Transformacions: Literatura i canvi sociocultural dels anys setanta ençà