Principal
Objectius
Circulars
Programa
Inscripció
Informació útil
Localització
Organització

Organització
  • Grup de recerca sobre literatura contemporània: estudis teòrics i comparatius sobre la textualitat (LiCETCT)
Contacte
Margalida Pons
Universitat de les Illes Balears
Carretera de Valldemossa km 7.5
07122 Palma
+ 34 971 172057
margalida.pons@uib.cat
Comentaris i suggeriments Administrador
Contactau Administrador
©2008 Transformacions: Literatura i canvi sociocultural dels anys setanta ençà