Principal
Objectius
Circulars
Programa
Inscripció
Informació útil
Localització
Organització

Programa
Seu del congrés: Centre de Cultura "Sa Nostra" (Palma)
Dimecres, 1 de juliol (Auditori)
Matí
09:00-09:30
Recepció
09:30-10:00
Obertura del congrés
10:00-10:45
Ponència: «No era això: latència i epifenomen de la Transició». Joan Ramon Resina (Stanford University)
10:45-11:00
Diàleg
11:00-11:30
Descans
11:30-13:00
Sessió 1 de comunicacions. Política i cultura durant la Transició
 • Martí Marín: «El regionalisme instrumental: franquisme i catalanisme entre el tardofranquisme i la Transició»
 • Pau Casanellas: «“Al otro lado”. Desafecció i violència política en l’Espanya del canvi»
 • Jaume Silvestre: «La paradoxa de la transició: modernitat cultural vs. fracàs social. La novel·la negra de Ferran Torrent»
Horabaixa
15:30-16:15
Ponència: «Poesía portuguesa: la tradición de la aventura en el después de las vanguardias». Perfecto Cuadrado (Universitat de les Illes Balears)
16:15-16:30
Diàleg
16:30-17:15
Ponència: «Prorrogar/Programar la nación. Lectura comparativa de lo nacional en las historiografías literarias de la transición a partir de sus prólogos». Arturo Casas (Universidade de Santiago de Compostela)
17:15-17:30
Diàleg
19:00
Visita guiada a l'exposició «Barceló abans de Barceló 1973-1982», conduïda per Jaume Reus, historiador de l'art. Lloc: Fundació Pilar i Joan Miró (C. Joan de Saridakis, 29, Palma)
 
Dijous, 2 de juliol
Matí
10:00-10:45
Ponència: «Visualitat textual en l’art conceptual dels anys 70». Pilar Parcerisas (Associació Catalana de Crítics d'Art) (Aula 1)
10:45-11:00
Diàleg
11:00-11:30
Descans
11:30-13:30
Sessió 2 de comunicacions. Relacions interartístiques (Aula 1)
 • Fàtima Agut: «Claus per a una interpretació de la poètica multidisciplinària de Carles Santos»
 • Eloi Grasset: «De la literatura en el cinema. Transformació i conflicte»
 • Montserrat Roser: «Art, Poesia, Traducció i Expressió: Sobre Poems from the Catalan (1974), d’Antoni Tàpies i Joan Brossa»

 

Sessió 3 de comunicacions. Dones, escriptura i acció política (Aula 2)
 • Maria Àngels Francés. «Del jo al nosaltres: testimonis del feminisme català durant la Transició»
 • Carles Cortés: «Dona i societat: la denúncia en els relats breus de Carme Riera, M. Antònia Oliver i Isabel-Clara Simó»
 • Kathleen McNerney: «Arrels i branques: Maria-Mercè Marçal i el seu equip fent performances, història, i novetats»
 • Maria Antònia Massanet. «Capgirant la tradició: reemplaçaments, apropiacions i innovacions en la primera poesia de Maria-Mercè Marçal»
Horabaixa
16:00-17:00
Sessió 4 de comunicacions. Escriptors: espais públics i privats (Aula 1)
 • Anna Esteve: «Calaix de sastre: el text de textos de Josep Piera i Rafa Gomar»
 • Maria Muntaner: «Espais transgredits. Transformació dels marcs d’escenificació cultural a la Mallorca dels anys setanta»
  Sessió 5 de comunicacions. Narrativa (Aula 2)
 • Joaquim Espinós: «Tot buscant Winona Ryder: reincidències pop en la narrativa catalana»
 • Maria Rosell: «Mascarada masculina en l’escriptura de Quim Monzó: el cas especial d’un Príap postmodern»
17:00-17:45
Ponència: «L'escriptura com a crítica de la crítica literària: del Nouveau Roman a Tel Quel». Ricard Ripoll (Universitat Autònoma de Barcelona) (Aula 1)
17:45-18:00
Diàleg
18:00-18:30
Descans
18:30-20:30
Sessió 6 de comunicacions. Teatre: noves propostes teatrals (Aula 1)
 • Francesc Foguet: «Estratègies de mobilització i formes d’autogestió teatrals en l’escena catalana dels primers anys transitius (1975-1977)»
 • Roser Soler: «El teatre com a eina de transformació social al País Valencià dels anys setanta: Pluja Teatre»
 • Carlos Caetano Vizcaíno. «O movimento de consecução dum espaço público de participação cidadã como motor da re-fundação do sistema teatral galego na década de 70»
  Sessió 7 de comunicacions. Poesia 1: evolució dels llenguatges poètics en la literatura catalana (Aula 2)
 • Sònia Rubió: «Latituds dels Cavalls: innovació i experimentació poètica. Paral·lelismes amb la poesia Beat»
 • Glòria Bordons i Marc Audí: «Els entra-i-surts del poeta. Roda de llibres (1969-1975) de Joan Brossa o la recerca d’un nou llenguatge entre la imatge i la paraula»
 • Dominic Keown: «“A mamar tots els versos!”. La ruptura estètica i ideològica en la poesia de Vicent Andrés Estellés»
 • Lis Costa: «Poesia pública a la Barcelona dels 90»
 
Divendres, 3 de juliol
Matí
09:30-10:15
Ponència: «Aquella estranya neurosi col·lectiva. Canvi i continuïtats en la cultura catalana en la frontissa 1969/1970». Mercè Picornell (Universitat de les Illes Balears) (Aula 1)
10:15-10:30
Diàleg
10:30-11:15
Ponència: «Literatura dramàtica, creació col·lectiva i dramatúrgia no textual: elements de reflexió per a un debat». Enric Gallén (Universitat Pompeu Fabra) (Aula 1)
11:15-11:30
Diàleg
11:30-12:00
Descans
12:00-14:00
Taula Rodona: Nous llenguatges teatrals (Aula 1)

Pere Fullana
Carles Batlle
Rafel Duran
Josep Pere Peyró

Moderador: Martí Fons

Horabaixa
16:30-18:00
Sessió 8 de comunicacions. Dramatúrgies en transició (Aula 1)
 • Isabel Marcillas: «Combat: una proposta estètica per a la consecució de l’obra d’art total»
 • Carlota Benet: «La irrupció del teatre de text nord americà a Barcelona en la temporada 1990-1991: la fascinació pels mites yankees i les tècniques cinematogràfiques»
 • Agnès Toda: «Maria Aurèlia Capmany i el teatre de Cabaret»
 
Sessió 9 de comunicacions. Llenguatges i espais de la contemporaneïtat (Aula 2)
 • Josep Camps: «Literatura, experimentació, enigmística. Les novel·les de Màrius Serra: quatre notes i una coda»
 • Andratx Badia: «La construcció d’un univers literari: mitificació, intertextualitat i experimentació en l’obra de Joan Barceló i Cullerés»
 • Antoni Maestre: «El discurs de la contracultura en L’udol del griso al caire de les clavegueres de Quim Monzó»
18:00-18:30
Descans
18:30-19:30
Sessió 10 de comunicacions. Refiguracions de l'oposició rural/urbà (Aula 1)
 • Margalida Pons: «Revulsió estètica i desurbanització»
 • Xavier Barceló: «A la recerca de les possibilitats expressives de la ruralia: la literatura d’Antoni Mus»
  Sessió 11 de comunicacions. Poesia 2: institucions i innovació en el terreny de la lírica (Aula 2)
 • Jaume C. Pons i Pau Vadell: «Noves vies. La col·lecció Tafal i els seus autors»
 • Pius Morera: «L’Amadeu Oller, un esplet de noves idees»
19:30-20:15
Ponència: «La literatura a l’era de la informació: el salt evolutiu d’una pràctica social». Joan Oleza (Universitat de València) (Aula 1)
20:15-20:30
Diàleg

 

Sol·licitats 2 crèdits de Formació Permanent del Professorat
Sol·licitats 2 crèdits de Lliure Configuració
El congrés s'estructura en 6 blocs (matí/horabaixa). Per obtenir els crèdits cal assistir, almenys, a 5 dels 6 blocs de què consta el congrés (equivalent al 80% de les sessions).
Comentaris i suggeriments Administrador
Contactau Administrador
©2008 Transformacions: Literatura i canvi sociocultural dels anys setanta ençà