Bibliografia

Fonts

Crítica

Referents teòrics per a l'estudi del discurs experimental

 

Bibliografia completa Bibliografia completa en pdf

 

BIBLIOGRAFIA


La pretensió d’aquest inventari bibliogràfic és oferir una visió de conjunt, estructurada i comprensiva, de la narrativa experimental dels anys setanta i primers vuitanta. El repertori reuneix les entrades més rellevants dels diversos estudis, distribuïdes en tres grans seccions: la primera (Fonts) aplega els materials primaris a partir dels quals hem treballat; la segona (Crítica), les aportacions que, directament o indirectament, expliquen el context, els referents i la factura d’aquests materials; la tercera (Referents teòrics per a l’estudi del discurs experimental) reuneix obres de teoria literària que, des de perspectives metodològiques diverses, proporcionen una visió històrica del concepte d’experimentalitat.

1. FONTS

1.1. Narrativa experimental: corpus d’obres

BROSSA, Joan; TÀPIES, Antoni (1975). Novel·la. Barcelona: El Mall. [Edició facsímil; primera edició: 1965].
COCA, Jordi (1978). «Iadwiga»,dins Selva i salonet. Mataró: Robrenyo. Pàgs. 81-116. 2a ed. dins El cor de les coses. Barcelona: Empúries, 1994. Pàgs. 81-120.
——  (1983). Incidents a l’horitzó. Sabadell: Les edicions dels dies. 2a ed. dins El cor de les coses. Barcelona: Empúries, 1994. Pàgs. 291-310.
CREMADES i ARLANDIS, Ferran (1978). Coll de serps. Barcelona: Iniciativas Editoriales [col·lecció Ucronia]. 2a ed: València: Tres i Quatre, 1989.
FABREGAT, Amadeu (1974). Assaig d’aproximació a «Falles Folles Fetes Foc». València: 3i4.
GANDIA CASSIMIRO, Josep (1975). Dentadura postissa. València: 3i4.
GIFREU, Patrick (1979). Tor Vabel. Perpinyà: Publicacions del Centre de Documentació i d’Animació de Cultura Catalana.
HAC MOR, Carles (1977). Tu’m és no m’s. Desig/enuig. Escalaborns. Barcelona: Publicacions «Tecstual».
——  (1981). Agoc. Barcelona: Edicions Textual.
——  (1982). De tranuita. Stàbat bis (Del 1973 al 1983). Barcelona: Cobalt.
MESQUIDA, Biel (1975). L’adolescent de sal. Barcelona: Edicions 62. 2a ed.: Barcelona: Empúries, 1990.
——  (1978). Puta marès (ahí). Barcelona: Iniciativas Editoriales [col·lecció Ucronia].
MESQUIDA, Biel; MONZÓ, Quim (1977). Self-Service.Barcelona: Iniciativas Editoriales. [Col·lecció Ucronia].
MIRALLES, Boro (1981). Sandwitx de fil-en-pua. València: Diputació Provincial.
MONZÓ, Quim (1976). L’udol del griso al caire de les clavegueres. Barcelona: Edicions 62.
MUNNÉ-JORDÀ, Antoni (1978). Damunt un blanc així com el del paper. Mataró: Robrenyo.
PEDROLO, Manuel de (1973). Espais de fecunditat irregular/s. Barcelona: Proa.
——  (1974). Text / Càncer. Barcelona: Dopesa.
——  (1975). Sòlids en suspensió. Barcelona: Nova Terra.
PI de CABANYES, Oriol (1977). Esquinçalls d’una bandera. Barcelona: Proa.
PUJOL, Valerià (1982). Interruptus. Barcelona: Edicions 62.
REIG, Carles (1977). Contraataquen. Barcelona: Destino.
SALA-SANAHUJA, Joaquim (1973). La veu del ciclista. Barcelona: Premi Amadeu Oller.
—— (1975). Hac de silencis o el fals palíndrom. Sabadell: Publicacions de la Senyora McMurdok.
——  (1975). La bota insomne. Sabadell: Revista del Cap Nord.
——  (1981). Planeta Miret. Sabadell: Les edicions dels dies.
SEGUÍ, Josep-Lluís (1978). Espai d’un ritual. València: 3i4.
——  (1978). Projecte per a destruccions. València: 3i4.
TRÒLEC, Isa [Joan Batista Mengual Lull] (1976). Ramona Rosbif. València: 3i4.
——  (1978). Mari Catúfols. València: 3i4.
——  (1980). Bel i Babel. València: Prometeo.
——  (1984). 7 x 7=49. València: Tres i Quatre.
VILADOT, Guillem (1975). Una vegada hi havia un fideu molt llarg. Barcelona: Pòrtic.
——  (1977). Ricard jo que en tu mon estatge he tingut. Barcelona: Galba.
——  (1982). Discurs horitzontal. Anàlisi de la sexualitat d’una dona. Barcelona: Pòrtic.
VINTRÓ, Jordi (1980). Sota l’escrivania. Sabadell: Les edicions dels dies.

1.2. Textos de creació no recollits originàriament en llibre

ALBANELL, Josep (1977). «Mirall de licantropia». Serra d’Or [Barcelona], 219 (desembre). Pàgs. 39-40. La versió completa d’aquest conte és publicada a L’amor ens retratava la nuesa. Barcelona: Laia, 1980. Pàgs. 101-133.
ALBERTÍ, Josep (1977). «L’escriptura secundària». Blanc d’Ou [Palma], 1 (gener/febrer). S/p [3-4].
——  (1977). «Escopim orgasmes a la pulcritud neuròtica dels “civilitzats”». Blanc d’Ou [Palma], 2 (març-maig). S/p [3-5].
——  (1977). «Història reial / Bomba desmuntada / Descrèdit del desig /». Blanc d’Ou [Palma], 3 (juny-desembre). S/p [5].
——  (1978). «Acaben de tancar al manicomi a l’home que em duia cada any al circ». Blanc d’Ou [Palma], 4 (març). Pàg. 3.
——  (1978). «Text variació del text de Blanc d’Ou 4». Blanc d’Ou [Palma], 10 (desembre). Pàg. 14.
—— (1979). «CIVER». Full que acompanya el catàleg de l’exposició de Joan Palou «Defenestracions i Moda». Felanitx, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares. Reproduït amb el títol «La clau de Palou» a Aïnes [Perpinyà], 6. Pàgs. 69-71. I a El Correu de Son Coc [Palma], 2 (gener 1979).
——  (1985). «Strong». A: Taller Llunàtic [Josep Albertí, Bartomeu Cabot, Lluís Maicas, Jaume Sastre]. La vida pornogràfica de Jesucrist: boixar porcs. Palma: Taller Llunàtic. Pàgs. 233-240.
CARDENY i AMENGUAL, Rosario [Alberto Cardín i Biel Mesquida] (1978). «Las memorias de un viejo rocker». Vibraciones [Barcelona], 43 (abril). Pàgs. 64-67.
—— (1978). «Memorias de un viejo rocker». Vibraciones [Barcelona], 44 (maig). Pàgs. 64-67.
—— (1978). «Las memorias de un viejo rocker». Vibraciones [Barcelona], 45 (juny). Pàgs. 26-30.
——  (1978). «Memorias de un viejo rocker». Vibraciones [Barcelona], 46 (juliol). Pàgs. 17-19.
——  (1978). «Memorias de un viejo rocker». Vibraciones [Barcelona], 47 (agost). Pàgs. 26-29.
CLOQUELL, Andreu (1978). «Colors, sons, mots». Blanc d’Ou [Palma], 10 (desembre). Pàgs. 4-5.
COCA, Jordi (1982). «Pastitx del mestre Foix», dins Separata 2- Edicions Tecstual. Barcelona: Albert Ferrer, editor. Pàg. 6.
COCA, Jordi; LLOPIS, Francesca (1983). «Sopàrem a Royal». Èczema [Sabadell], 24 (març). 2a ed. dins El cor de les coses. Barcelona: Empúries, 1994. Pàgs. 269-289.
CREMADES i ARLANDIS, Ferran (1980). «Na Mamelluda». Cairell [València], 2 (gener). Pàgs. 5-8.
ENSENYAT, Xesca (1983). S/t [«Ningnang nignang...»]. Ampit. Poètiques possibles [Barcelona], 5. Pàg. 8.
GIFREU, Patrick (1981). «Hava». Èczema [Sabadell], 16 (octubre).
HAC MOR, Carles (1976). «Idioipuslecte». Tecstual [Barcelona], 1. Pàgs. 15-34.
—— (1979). «De tranuita». Diwan [Saragossa], 4 (març). Pàgs. 105-111.
—— (1982). «Una lectura d’“Espacio” de Juan Ramón Jiménez». Arc Voltaic [Barcelona], 13 (tardor). Pàg. 23.
——  (1982). «Escalabornot compost a l’Alguer». Papers, suplement de Canigó [Barcelona], 65 (25 desembre). Pàg. 4.
—— (1983). «Epístola d’aimant riberenc». Arc Voltaic [Barcelona], 15 (tardor). Pàgs. 11-12.
—— (1983). «Un escalaborn». Ampit. Poètiques possibles [Barcelona], 7-8 (estiu-tardor). Pàgs. 13.
MASSIP, J. Francesc (1982). «Ofici de vespres». Papers, suplement de Canigó [Barcelona], 30 (24 abril). Pàg. 30.
MESQUIDA, Biel (1976). «Dia de la mare». Qwert Poiuy. Revista de Literatura [Barcelona], 8-9 (estiu). Pàgs. 76-78.
—— (1976). «Text salvatge». Tecstual [Barcelona], 1. Pàgs. 99-120.
—— (1976-1977). «make-up». Qwert Poiuy. Revista de Literatura [Barcelona], 10-11 (tardor-estiu). Pàgs. 121-127. Recollit a Biel Mesquida i Quim Monzó, Self-Service. Barcelona: Iniciativas Editoriales, 1977. Pàgs. 49-63.
—— (1977). S/t [«No va esser sa pu-d’or...»]. Pol·len d’Entrecuix [Barcelona], s/n. S/p.
—— (1978). «Babel catalana, on no ets?». Diwan [Saragossa], 1 (gener). Pàgs. 39-51.
—— (1978). «En Zama la mà. Primera plagueta d’una lectura de Paradiso». Diwan [Saragossa], 2/3 (setembre). Pàgs. 81-102.
—— (1981). «Fotocòpia d’una lletra d’endreça d’eixos fulls a Pep-Maur Serracarriogaraurigosanchosancho», dins Notes de temps i vicecersa. Manacor: Casa de Cultura / Sa Nostra. Pàgs. 107-121.
—— (1982-83). «Zitzània’s City». Tecstual [Barcelona], 2 (hivern). Albert Ferrer, editor. Pàg. 6.
——  (1983). «Símptomes molt inquietants causats pel sol acte d’escriure m’intratremolen». Ampit. Poètiques possibles [Barcelona], 4. Pàg. 9.
MESQUIDA, Biel; TERRADES, Steva (1977). «Matèria de Cos». Els Marges [Barcelona], 10 (maig). Pàgs. 65-70.
MIRALLES, Voro (1980). «In memoriam». Cairell [València], 6 (novembre). Pàgs. 38-41.
MONZÓ, Quim (1975). «Bombes de nata (oi, Albert?) o la otra noche estaba bailando con Lola». Ajoblanco [Barcelona], 4 (abril). Pàgs. 6-7.
——  (1976). «Capítol de novel·la». Tecstual [Barcelona], 1. Pàgs. 81-94.
——  (1976-1977). «Lorem ipsum dolor sit amet». Qwert Poiuy. Revista de Literatura [Barcelona], 10-11 (tardor-hivern). Pàgs. 135-136.
——  (1977). S/t [«zaaaas!: amb mà ràpida...»]. Pol·len d’Entrecuix [Barcelona]. S/p.
——  (1977). «Amor quotidià». Pol·len d’Entrecuix [Barcelona]. S/p.
——  (1978). «Monòleg per a diàleg (fragments de benzina)». Els Marges [Barcelona], 14 (setembre). Pàgs. 69-76.
—— (1978). «Poe Pie». 4 Taxis [Burdeus], 1 (abril). Pàg. 26.
——  (1981). «Se confunde». El Viejo Topo [Barcelona], 61 (octubre). Pàgs. 42-46.
—— (1981-1982). «Carrer d’Aribau». 4 Taxis [Burdeus], 8 (hivern). Pàg. 19.
MONZÓ, Quim; ABRIL, Albert (1974). «Nou model de paper». Ajoblanco [Barcelona], 1 (octubre). Pàg. 18.
MUNNÉ-JORDÀ, Antoni (1975). «El plat». El Pont [Barcelona], 68 (abril). Pàgs. 26-27.
——  (1976). «Transcripció incompleta», dins Tresgressions. Lleida: Pagès, 2003. Pàgs. 5-21.
——  (1983). «Estimada Marta (variació)». Gra de Fajol [Olot], extraordinari 8 (abril). Pàgs. 12-14.
MURGADES BARCELÓ, Josep (1974). S/t [«...necessitat de fer, de jugar, d’experimentar...». Pàrking de les feres 1068 [Barcelona]. S/p.
—— (1977). «Disèmies més o menys dialògiques». Pol·len d’Entrecuix [Barcelona]. S/p.
—— (1977). «Qui perd els orígens perd la identitat». Pol·len d’Entrecuix [Barcelona]. S/p.
PAU, Santi (1976). «art tatum». Tecstual [Barcelona], 1. Pàgs. 61-77.
PI DE CABANYES, Oriol (1974). «Estirabotic Letter». Pàrking de les feres 1068 [Barcelona]. S/p.
PUJOL, Valerià (1980). «Gegenüber». Cairell [València], 6 (novembre). Pàgs. 15-17.
RODRÍGUEZ CASTELLÓ, M. (1981). «... i aquesta excusa, signifiqui...». Aïnes [Perpinyà], 6. Pàgs. 47-51.
RÀFOLS-CASAMADA, Albert (1981-1982). «Només (idea per a un film)». Arc Voltaic [Barcelona], 12 (hivern). Pàg. 6.
SALA-SANAHUJA, Joaquim (1982). «Cant del gos que torna». Ampit. Poètiques possibles [Barcelona], 1 (primavera). Pàg. 7.
SEGUÍ, Josep-Lluís (1979). «Fulls de recanvi». A: DD. AA. Fulls de recanvi. 2n Premi Malvarrosa. València: Prometeo. Pàgs. 11-22.
—— (1981). «La philosophie dans le boudoir». Aïnes [Perpinyà], 6. Pàgs. 65-67.
SUNYOL, Víctor (1978). «Espai 5». Clot [Vic], 8 (desembre). Pàgs. 15-16.
—— (1981). «l’eulàlia (...». Clot [Vic], 12 (abril). Pàgs. 69-72.
TAROTS DE QUINZE (1972). «Rèquiem». Tarotdequinze [Barcelona], 0. Pàgs. 15-17.
Vallcorba, Jaume [Jaume Vallcorbaplana] (1976). «A l’hivern, preus especials (1968-1975)». Els Marges [Barcelona], 7 (juny). Pàgs. 67-77.
 
1.3. Textos programàtics i de reflexió teòrica

ALBERTÍ, Josep (1982). «Des del satèl·lit perifèric. Carta oberta a J. M. Sala-Valldaura». Serra d’Or [Barcelona], 271 (abril). Pàgs. 41-42.
—— (1983). «Missiva de Josep Albertí a Rosa Cabré». A: Jaume Sastre, Freixura de porc o incitació a la intolerància. Palma: Taller Llunàtic. Pàgs. 11-18.
ALTAIÓ, Vicenç (1984). «En comptes de la revolució o la naixença de l’escriptura sense llançadora», epíleg a Jordi Domènec, En comptes de la revolució.Barcelona: Ajuntament de Vallirana / Llibres del Mall. Pàgs. 59-77.
—— (1986). Tràfic d’idees (1982). Barcelona: Edicions del Mall.
DD. AA. (1979). «Taula rodona. El text(isme), una literatura diferent». Taula de Canvi [Barcelona], 18 (novembre-desembre). Pàgs. 22-51.
FABREGAT, Amadeu (1976). «La narrativa valenciana, inèdita». Avui [Barcelona], 10 octubre. Pàg. 24.
HAC MOR, Carles (1976). «Generalitats teòriques entorn de les contradiccions textuals de “Cinc mil metres papallona”». Tele/eXprés [Barcelona], 18 febrer. Pàg. 16.
——  (1976). «Debat. Què vol dir literatura progressista? Puntualitzacions». Tele/eXprés [Barcelona], 25 febrer. Pàg. 17.
——  (1980). S/t [«Val a dir que l’Ulisses en català...». Arc Voltaic [Barcelona], 8 (estiu). Pàg. 14.
—— (1981). «Canoes vers Terrus-Terrus». Aïnes [Perpinyà], 6. Pàgs. 133-135.
HOMAR, Catalina (pseudònim de Biel Mesquida) (1977). «El nuevo periodismo o las ruinas de la novela». El Viejo Topo [Barcelona], 8 (maig). Pàgs. 48-49.
LLOVET, Jordi (1974). «Estética, marxismo, semiología (I)». Qwert Poiuy. Revista de Literatura [Barcelona], [3] (novembre). Pàgs. 23-32.
——  (1975). «Estética, marxismo, semiología II». Qwert Poiuy. Revista de Literatura [Barcelona], 4 (febrer). Pàgs. 9-13.
——  (1976). «Crítica, preceptiva i ensenyament de la literatura a les universitats catalanes». Tele/eXprés [Barcelona], 12 maig. Pàg. 15.
——  (1976). «Assassinar l’àvia (per una política dels estudis de literatura catalana)». Qwert Poiuy. Revista de Literatura [Barcelona], 8-9 (estiu). Pàgs. 35-40.
——  (1980). «No escriuré mai més... Notes sobre filosofia del llenguatge i crisi de la novel·la moderna». Els Marges [Barcelona], 20 (setembre). Pàgs. 77-89.
M. [Jaume Melendres] (1976). «Com convertir un escriptor en polític». Tele/eXprés [Barcelona], 29 desembre. Pàg. 15.
MELENDRES, Jaume (1976). «Mirant endavant amb pànic». Tele/eXprés [Barcelona], 21 gener. Pàg. 15.
——  (1976). «La raó no mata». Tele/eXprés [Barcelona], 18 febrer. Pàg. 16.
——  (1976). «Ja toleren l’“strip-tease”». Tele/eXprés [Barcelona], 28 abril. Pàg. 17.  
——  (1976). «Són les avantguardes un piano convertit en cos de dona?». Tele/eXprés [Barcelona], 22 setembre. Pàg. 15.
——  (1976). «Robinson Crusoe i les avantguardes (i 2)». Tele/eXprés [Barcelona], 29 setembre. Pàg. 15.
——  (1977). «Les novel·les són una novel·la. Als lectors clandestins de novel·les legals». Tele/eXprés [Barcelona], 17 agost. Pàg. 11.
——  (1977). «Els joves narradors catalans, fills inconscients de Brecht?». Tele/eXprés [Barcelona], 7 setembre. Pàg. 13.                                            
——  (1977). «Les novel·les són una novel·la —i 3—. Les branques de l’arbre». Tele/eXprés [Barcelona], 21 setembre. Pàg. 12.
MESQUIDA, Biel (1974). «Viatge cap a una diapositiva vermella clavada damunt el mar. Homenatge a Salvat-Papasseit i a Kafka». Lluc [Palma], 642 (novembre). Pàg. 18.
—— (1976). «Perversetpolimorfbloq». El Viejo Topo [Barcelona], 1 (octubre). Pàg. 37.
——  (1976). «Del placer». El Viejo Topo [Barcelona], 2 (novembre). Pàgs. 48-49.
——  (1976). «Crònica de successos: ens robaren un poeta: Joan Brossa». Lluc [Palma], 659 (maig). Pàgs. 15-18.
——  (1977). «Cuando los mandarines de la cultura y sus compinches disparan a silenciar». El Viejo Topo [Barcelona], 5 (febrer). Pàgs. 47-48.
——  (1978). «La cultura catalana com a botiga o com a llibertat». Mundo Diario [Barcelona], 14 novembre. Pàg. 24.
——  (1979). «Barcelona quan sona». La Bañera [Barcelona], 2 (juny). Pàg. 23.
MUNNÉ, Antoni (1978). «Barthes: La escritura fragmentada». El Viejo Topo [Barcelona], 26 (novembre). Pàg. 69.
——  (1982). «Escriure alguna cosa (sobre Agoc de Carles Hac Mor)». Arc Voltaic [Barcelona], 13 (tardor). Pàg. 28.
MUNNÉ-JORDÀ, Antoni (1975). «De la ficció com a productora del discurs crític». Serra d’Or [Barcelona], 194 (novembre). Pàgs.  47-49.
PI DE CABANYES, Oriol (1975). «Cultura, contracultura i cultureta». Serra d’Or [Barcelona], 171 (novembre). Pàgs. 71-73.
——  (1976). «La literatura catalana i la política». Avui [Barcelona], 25-26 desembre. Pàg. 18.
——  (1977). «Com convertir el “crític” en comissari». Tele/eXprés [Barcelona], 5 gener. Pàg. 15.
——  (1978). «L’escriptor davant la literatura i el combat». Serra d’Or [Barcelona], 221 (febrer). Pàgs. 33-34.
——  (1978). «La nova novel·la. Envit d’una nova realitat». Serra d’Or [Barcelona], 223 (abril). Pàgs. 79-81.
——  (1982). «Èczema o la postmodernitat». Serra d’Or [Barcelona], 278 (novembre). Pàg. 32.
——  (1984). «Freixura de porc». Serra d’Or [Barcelona], 293 (febrer). Pàg. 36.
SALA-SANAHUJA, Joaquim (1977). «Barthes, amor y discurso marginal». El Viejo Topo [Barcelona], 14 (novembre). Pàgs. 63-65.
SALA-VALLDAURA, Josep M. (1981). «“Make it new”. Sobre la traducció i la modernitat». Serra d’Or [Barcelona], 267 (desembre). Pàgs. 77-78.
S/s. (1976). «”Tecstual”, realització i projecte en procés (i per tant contradictori)». Tecstual [Barcelona], 1. Pàgs. 7-11.
SEGUÍ, Josep-Lluís (1979). «Notes a una pràctica eròtica de l’escriptura». Cairell [València], 1 (novembre).  Consultable en línia: <http://www.llibreweb.com/lipmic/Cairell/Num1/segui.htm>
——  (1979). «Reivindicación del mal». Valencia Semanal [València], 80 (15-22 juliol). Pàg. 43.
——  (1979). «El nuevo desorden literario». Valencia Semanal [València], 86 (4-16 setembre). Pàg. 43.
——  (1980). «Sobre, o al costat de, la literatura gai». Cairell [València], 6 (novembre). Pàgs. 21-22.
——  (1980). «De la ficció segons l’escriptura». Èczema. Sabadell vesteix la poesia [Sabadell], 12 (novembre). S/p.
——  (1980). «Justine/Juliette, o les inversions del cos al text sadià». Cairell [València], 3 (març). Pàgs. 23-25. Consultable en línia: <http://www.llibreweb.com/lipmic/Cairell/Num3/segui.htm>
——  (1980). «Sade o el text com a incest». L’Espill [València], 8. Pàgs. 51-62.
——  (1982). «Cartes d’amor». Èczema [Sabadell], 18 (març). S/p.
——  (1980). «Ressenya i/o comentari a mort». Cairell [València], 3 (març). Pàg. 60. Consultable en línia: <http://www.llibreweb.com/lipmic/Cairell/Num3/res31.html>
TALLER LLUNÀTIC [Josep Albertí, Bartomeu Cabot, Lluís Maicas, Jaume Sastre] (1985). La vida pornogràfica de Jesucrist: boixar porcs. Palma: Taller Llunàtic, 1985.

TRENCAVEL (1975). «Literatura i crisi». Canigó [Barcelona], 383 (8 febrer). Pàg. 6.
——  (1975). «Literatura i inadaptació». Canigó [Barcelona], 392 (12 abril). Pàgs. 26-27.
——  (1975). «L’esperit d’“Ona”». Canigó [Barcelona], 396 (10 maig). Pàg. 16.
——  (1975). «Els Cristian Dior de la literatura catalana». Canigó [Barcelona], 401 (14 juny). Pàg. 23.
——  (1975). «Lectura sincrònica. El joc de llegir o la recreació de l’obra». Canigó [Barcelona], 407 (26 juliol). Pàg. 25.
——  (1975). «Cap a un nou humanisme. La utilitat de l’art». Canigó [Barcelona], 408 (2 agost). Pàg. 14.
——  (1975). «La llibertat de l’escriptor. Per la cua o per les banyes». Canigó [Barcelona], 428 (20 desembre). Pàg. 14.
——  (1976). «Una tasca lenta. Sobre la ingenuïtat del “realisme”». Canigó [Barcelona], 435 (1 febrer). Pàg. 24.
UBAC, Ignasi (1975). «La “ideologia de defensa”». Tele/eXprés [Barcelona], 14 maig. Pàg. 17.
——  (1975). «El buit teòric». Tele/eXprés [Barcelona], 28 maig. Pàg. 19.
——  (1975). «La “teoria” (crítica) dominant». Tele/eXprés [Barcelona], 18 juny. Pàg. 17.
——  (1975). «La teoria crítica dominant». Tele/eXprés [Barcelona], 9 juliol. Pàg. 15.
——  (1975). «Recessions (1). Aspectes / Propostes». Tele/eXprés [Barcelona], 12 novembre. Pàg. 15.
——  (1975). «Regressions (2). Sobre l’especificitat». Tele/eXprés [Barcelona], 19 novembre. Pàg. 15.
——  (1975). «Regressions (i 3). L’actual teatre». Tele/eXprés [Barcelona], 26 novembre. Pàg. 19.
——  (1975). «Més notes sobre “Novel·la”». Tele/eXprés [Barcelona], 24 desembre. Pàg. 19.
——  (1976). «Les “capelletes”, la dinàmica de grup i la vida cultural». Tele/eXprés [Barcelona], 14 gener. Pàg. 15.
——  (1976). «Les avantguardes i el realisme». Tele/eXprés [Barcelona], 28 gener. Pàg. 15.
——  (1976). «Notes a partir de “Cinc mil metres papallona” de Jaume Melendres». Tele/eXprés [Barcelona], 14 febrer. Pàg. 15.
——  (1976). «Forma, contingut, formalisme». Tele/eXprés [Barcelona], 10 març. Pàg. 15.
——  (1976). «Sobre el realisme». Tele/eXprés [Barcelona], 17 març. Pàg. 17.
—— (1976). «Què vol dir literatura progressista? Coherència lògica de la literatura?». Tele/eXprés [Barcelona], 24 març. Pàg. 15.

Pujar

Comentaris i suggeriments Administrador
Contactau | Informació
©2007 Discursos d'Experimentació en la Narrativa Catalana