pecat

 

Llibre de les hores

 

J. M. Calleja, Llibre de les hores

J. M. Calleja va publicar el Llibre de les hores a Mataró el 1981. En va fer un tiratge de 24 exemplars numerats. Originalment, els cercles que representen els diferents rellotges anaven units per un enquadernador amb volandera que subjectava els fulls pel forat central.

 

<<

 
©2010 Poesia experimental catalana 1970-1990