pecat

 

 

 

 

cicle Lírica i deslírica: anàlisis i propostes de la poesia d'experimentació

(desembre 2010-abril 2011)

El propòsit de Lírica i deslírica és oferir una visió general de les diverses pràctiques de la poesia d’experimentació dels segles xx-xxi, amb especial incidència en la producció catalana dels anys setanta ençà. El cicle combina les aproximacions teòriques d’experts provinents de diferents universitats amb lectures per part d’alguns creadors contemporanis. Aquesta activitat es vincula al projecte de recerca La poesia experimental catalana del període 1970-1990: discursos, representacions, recepció, infraestructures de difusió i marc sociocultural (FFI2009-07086, subprograma FILO).

 
©2010 Poesia experimental catalana 1970-1990