pecat

 

 

 

 

JORNADA DE TREBALL: INTERCANVI DE RECERQUES EN CURS SOBRE POESIA
EXPERIMENTAL

(5 d'octubre de 2012)

El 5 d'octubre de 2012 organitzam una jornada de treball dedicada a l'intercanvi de recerques en curs sobre poesia experimental. L’objectiu de la jornada és obrir un espai de reflexió i debat sobre la poesia experimental a partir de l’exposició i discussió de treballs recents publicats o en curs de publicació sobre aquest àmbit. Els diferents articles que posarem en comú analitzen, entre d’altres coses, els aspectes de l’experimentació que tenen a veure amb els jocs amb el codi i amb el suport i amb la condició intermedial de molts dels productes poètics que es difonen com a experimentals. Altres estudis reflexionen sobre com es defineix l’experimentació com a producte cultural, com es concreta el seu espai respecte dels d’altres corpus que hi conviuen en el camp literari. Per acabar, ens interessa també explicitar quins són els paràmetres analítics o les metodologies crítiques que correntment empram per acostar‐nos al corpus poètic experimental.

La jornada tindrà lloc a l'edifici Ramon Llull (campus universitari de la UIB) de 9:00 a 19:00.

 

 
©2010 Poesia experimental catalana 1970-1990