Pecat

 

Aquesta pàgina recull materials vinculats al projecte de recerca La poesia experimental catalana des de 1970. Dinamicitat en el camp literari: contactes i contextos (FFI2012-34722), finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat en la convocatòria de 2012 i impulsat pel grup de recerca LiCETC de la Universitat de les Illes Balears. El projecte pretén estudiar les poètiques experimentals sorgides en àmbit català a partir de 1970 des del punt de vista de la seva mobilitat en el camp cultural: ens interessen la dinamicitat social (canonicitat, consum, recepció, presència en l'esfera pública), la retòrica (genericitat, redefinició del subjecte líric) i els aspectes relacionals (contacte interartístic, interdisciplinar, interliterari). Amb un plantejament metodològic aglutinant, que utilitza elements de la teoria del camp cultural de Pierre Bourdieu, els estudis de recepció, els estudis culturals i les noves teories sobre la lírica, el projecte pren com a base autors que tenen en comú una pràctica textual investigadora.

La investigació continua el camí emprès en el projecte La poesia experimental catalana del període 1970-1990: discursos, representacions, recepció, infraestructures de difusió i marc sociocultural (PEC) (MCI, FFI2009-07086), que abordava les poètiques experimentals de les dècades dels 70 i els 80.

La ubicació de la poesia experimental en els marges del cànon literari català, que la rebutja i alhora la necessita per esdevenir complet, facilita la seva obertura a llenguatges i pràctiques com el textualisme, el lletrisme i l’espacialisme d’origen francès, el concretisme d’arrel brasilera i la poesia visiva italiana. El terme experimentació pot tenir molts sentits. Aquí ens interessa rellegir les poètiques que aporten al sistema literari català formes diverses de ruptura textual (com el joc amb el format, el codi i el suport, o la incorporació d’elements visuals), però també noves maneres de comunicació del poema (per mitjà de la reivindicació de la performance i de l’oralitat, per exemple). A títol indicatiu, la nòmina d’autors en què s’inspira el projecte inclou, entre molts altres, Vicenç Altaió, Josep Albertí, J. M. Calleja, Enric Casasses, Miquel Desclot, Jordi Domènech, Eduard Escoffet, Patrick Gifreu, Carles Hac Mor, Damià Huguet, Joan Palou, Josep Pedrals, Santi Pau, Perejaume, Marcel Pey, Jordi Pope, Pau Riba, J. R. Roig, Joaquim Sala-Sanahuja, Josep-Lluís Seguí, Víctor Sunyol i Andreu Terrades.

Aquesta recerca pretén ampliar el camp d’estudi obert amb el projecte HUM2006-06108FILO, dedicat a la narrativa experimental catalana (DENC).
 
©2010 Poesia experimental catalana 1970-1990