pecat

Neon de Suro (desembre 1975)

Neon de Suro (maig 1976)

Neon de Suro (setembre 1976)

Neon de Suro (maig 1977)

Neon de Suro (febrer 1978)

Neon de Suro (abril 1978)

Neon de Suro (setembre 1978)

Neon de Suro (11 setembre 1978)

Neon de Suro (maig 1980)

Neon de Suro

Neon de Suro és un fullet monogràfic de divulgació concebut com una publicació per ser enviada gratuïtament (Mail Art) que consta de 21 exemplars, apareguts entre el 1975 i el 1982. Es va imprimir en blanc i negre a Palma per l'Editora Balear i, tant el format, com la distribució i els textos i manifests que promovia el grup, s'acostava a l'Art Conceptual. Els seus principals promotors foren: Andreu Terrades, Steva Terrades, Sara Gibert i Bartomeu Cabot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<

 
©2010 Poesia experimental catalana 1970-1990