pecat

Col·lisió entre vaixells

 

Col·lisió entre vaixells, de Joan Palou

Col·lisió entre vaixells de Joan Palou va aparèixer com a número 33 de La Llorina. Col·lecció per Astronautes Sucarrellosos (Palma, estiu de 1981). L'edició es presenta relligada amb veta de merceria i ciclostilada sobre fitxes de biblioteca. A la pàgina web de Joan Palou en trobareu noves informacions: http://www.joanpalou.com/llibres.htm

 

 

<<

 
©2010 Poesia experimental catalana 1970-1990