pecat

Arxiu fotogràfic del congrés La poesia en la contemporaneïtat:

reptes genèrics, identitat i incidència pública

 

<<

 
©2010 Poesia experimental catalana 1970-1990