pecat

Miquel Bezares, Indicis

Mostra fotogràfica

 
 
©2010 Poesia experimental catalana 1970-1990