Llengües
 

+ Presentació

+ Contextualització

+ Objectius de l’estudi

+ Planificació i metodologia

+ Resultats

- Les llengües que es parlen a les Illes Balears

- Les llengües més parlades a les Illes Balears

- Les llengües més parlades per illes

-Les llengües més parlades al món i les menys parlades

- Llengües parlades a la feina

- Llengües parlades amb els fills

- Poliglotisme entre les persones immigrades

-Coneixement del català entre les persones estrangeres
 

+ Les vint-i-cinc llengües més parlades

+ Fonts

+ Agraïments

 

Linguamón

GRESIB

UIB

   

Agraïments


Els agraïments personals són per a l’equip de Linguamón-Casa de les Llengües, encapçalat pel director Antoni Mir; per al Vicerectorat de Projecció Cultural de la UIB, i especialment el vicerector Nicolau Dols; per a l’equip del GELA, concretament a Maria Carme Junyent i Mònica Barrieras; per a n’Òscar i na Júlia, de l’empresa Estadinfo; per a Miquel Gomila, i el seu suport des del GRESIB; per a Joan Avellaneda, de l’empresa IRU, gestió i producció, pel seu suport i col·laboració; i evidentment per a tot l'equip d'enquestadors:

Carolina Albán
Margalida Bernad
Caterina Canyelles
Maria Cardona
Elfie Crozier
Madiop Diagne
Òscar-Adrià Ibáñez
Júlia Crusat
Maria Garí
Rosa Ana Gómez
Raquel Guasch
Isabel Jaume
Margalida Marín
Joana Montserrat
Emira Myftiu
Eloi Perpiñá
Xavi Tomàs
Angela Petriuc
Francesca Pujol
Joana Maria Romaguera
Marta Juan
Miquel Soler
Vicent Tur
Irene Zurrón