+ Presentació

+ Contextualització

+ Objectius de l’estudi

+ Planificació i metodologia

+ Resultats

- Les llengües que es parlen a les Illes Balears

- Les llengües més parlades a les Illes Balears

- Les llengües més parlades per illes

-Les llengües més parlades al món i les menys parlades

- Llengües parlades a la feina

- Llengües parlades amb els fills

- Poliglotisme entre les persones immigrades

-Coneixement del català entre les persones estrangeres
 

+ Les vint-i-cinc llengües més parlades

+ Fonts

+ Agraïments

 

   

Fonts


Fonts

La informació sobre les llengües del món ha estat extreta bàsicament dels llocs web:

També s'ha consultat l'obra Atlas of the world's languages de Asher, R. E., Christopher Moseley, and Giles Darkes. 2007.2a ed. Londres: Routledge

Altres enllaços:

Informació general sobre les llengües:

 

Els estats i les seves llengües:

 

Les llengües classificades per continents:

 

Les llengües situades al mapa:

 

Dades de població: