Botar al contingut
 

Dr. Joan Melià Garí

personal.uib.cat/jmelia
Dr. Joan Melià Garí
Professor titular d'universitat
Filologia Catalana

Dr. Joan Melià Garí

personal.uib.cat/jmelia

Currículum

Currículum breu

Llicenciat en Filologia Hispànica (1978) i doctor en Filologia Catalana (1996). Abans de ser professor titular d'universitat, ha estat catedràtic d'institut de batxillerat de Llengua i Literatura Catalanes.
Fa recerca en sociolingüística, didàctica de la llengua i planificació lingüística, part de la qual ha estat publicada en llibres i revistes especialitzades.
És el coordinador del Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB) i del Centre de Documentació en Sociolingüística de les Illes Balears (CDSIB) i membre de la xarxa de grups de recerca Coneixements, Representacions i Usos del Català (CRUSCAT)
Ha estat vicerector associat de normalització lingüística i director del Servei Lingüístic de la UIB, i (1999-2003) director general de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
11/02/2019 04/07/2019 dijous 11.00 13.00 Despatx CE14

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20725 - Gramàtica Descriptiva del Català: Sintaxi i Pragmàtica
20713 - Llengua i Normativa III: l'Oració
20702 - Llengua Normativa I: el Text
20709 - Llengua Normativa II: les Unitats
20726 - Treball de Fi de Grau de Llengua i Literatura Catalanes

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
0979 - Sintaxi Catalana
10356 - Competència i Usos Lingüístics
  • Màster U. de Llengua i Literatura Catalanes:Oralitat i Escriptura 2013-14
11534 - Treball de Fi de Màster
  • Màster U. de Llengua i Literatura Catalanes: C. A. C. del Pat. Immat. 2017-18
20702 - Llengua Normativa I: el Text
20709 - Llengua Normativa II: les Unitats
20713 - Llengua i Normativa III: l'Oració
20725 - Gramàtica Descriptiva del Català: Sintaxi i Pragmàtica
20726 - Treball de Fi de Grau de Llengua i Literatura Catalanes
20744 - Sintaxi General

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB) Membre
Google+ UIB