Per una recerca avançada i de qualitat

La UIB assumeix la recerca  com a objectiu fonamental  de l'activitat que desenvolupa. Per poder dur a terme aquest objectiu compta amb investigadors d'excel·lència i amb una infraestructura que els permet treballar a un alt nivell de qualitat.

La recerca a la UIB es finança mitjançant recursos propis (amb el Programa de foment de la recerca), fons europeus (incloent-hi fons FEDER), nacionals (Plans estatals de R+D+i), autònomics (Plans balears de ciència i tecnologia) o d'altres organismes, aconseguits pels investigadors en convocatòries competitives.

Aquest esforç continu i conjunt ha permès a la UIB consolidar el seu prestigi els darrers anys com a institució investigadora, tant en l'àmbit nacional com a l'internacional.