Comitè de Bioseguretat

El Comitè de Bioseguretat de la Universitat de les Illes Balears es crea amb la finalitat d’assessorar la Universitat, avaluar, certificar i donar suport en les tasques científiques i docents que impliquin la utilització d’organismes modificats genèticament (OMG), agents biològics i mostres potencialment contaminades amb agents biològics, així com per vetllar perquè es compleixin les obligacions exigides per la normativa vigent en matèria de seguretat biològica.  

Composició del Comitè de Bioseguretat

[ Consultau la composició actual ]

Creació del Comitè de Bioseguretat

Normes de bioseguretat

Actes de les reunions

[ Consultau totes les actes

Instal·lacions i activitat autoritzades:

Autoritzacions a data 25/01/2019

Revisió anual de cabines de bioseguretat i de flux laminar:

Resultat de la revisió anual 2018

Resultat de la revisió anual 2019

Procediment de notificació d'agents biològics i OMG