Comitè d'Ètica de la Recerca Biosanitària (CERBI)

El Comitè d'Ètica de la Recerca Biosanitària (CERBI) de la UIB es crea amb la finalitat de regular l’experimentació amb mostres humanes i de visar les activitats vinculades a la docència que impliquin la participació de persones com a subjectes passius als efectes d’obtenir-ne mostres biològiques o que suposin procediments invasius per al seu cos.

El CERBI informarà, dins el marc de les seves funcions, sobre la tasca científica dels investigadors de la UIB que impliquin l’ús de mostres humanes biològiques o que impliquin procediments invasius en éssers humans. Tota investigació que es faci a la UIB i impliqui l’ús de mostres humanes biològiques o que impliqui procediments invasius en éssers humans ha de ser visada obligatòriament pel CERBI o pel Comitè d’Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEI-IB).

Creació i normativa

[Consultau la composició actual]