Programa de foment de la recerca

A continuació mostram els distints ajuts que pertanyen a aquesta categoria. Si voleu també podeu subscriure-us al seu butlletí. Subscriviu-vos al butlletí RSS de la pàgina

Fletxa abaix PROGRAMA DE FOMENT A LA RECERCA

 1. Informació1. Pla estratègic d'impuls,suport i consolidació de la recerca a la UIB 2023-27

 2. Informació2. Fonts de Finançament

 3. Informació3. Àrea d'Investigació

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA - RECURSOS HUMANS PER A LA INVESTIGACIÓ

 1. Convocatòria Tancada4. Programa de projectes de recerca orientada a àmbits estratègics de creixement en nombre de doctors

 2. Convocatòria Tancada5. Programa de projectes de recerca liderats per personal investigador postdoctoral

 3. Convocatòria Tancada6. Projectes de recerca liderats per investigadors postdoctorals

 4. Convocatòria Tancada7. Ajudes per a la requalificació del sistema universitari espanyol

 5. Convocatòria Oberta8. Programa d'ajuts per a l'assistència a congressos i estades de treball

 6. Convocatòria Oberta9. Programa d'ajuts per a estades de treball FPI

 7. Convocatòria Tancada10. Programa d'ajuts per a l'assistència a congressos i estades de treball 'la Caixa' per a doctorands

 8. Convocatòria Tancada11. Programa d'ajuts per a l'assistència a congressos i estades de treball 'la Caixa'

 9. Convocatòria Tancada12. Programa d'ajuts per a estades d'investigació a la Universitat de Harvard

 10. Convocatòria Tancada13. Programa de projectes de recerca amb investigadors convidats de prestigi reconegut

 11. Convocatòria Tancada14. Programa de projectes de recerca amb joves investigadors convidats

 12. Convocatòria Oberta15. Programa d'ajut a la publicació i difusió de la investigació

 13. Convocatòria Oberta16. Programa d'ajuts per a la realització de congressos a la UIB

 14. Convocatòria Tancada17. Programa de projectes de recerca liderats per investigadors distingits del Programa Beatriz Galindo

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA - INFRAESTRUCTURES CIENTÍFIQUES

 1. Convocatòria Oberta18. Programa de reparació i reposició de material científic

 2. Convocatòria Oberta19. Programa d’adquisició d’equipament cientificotècnic de darrera generació d’especial rellevància competitiva

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA - PROJECTES INTEGRALS

 1. Convocatòria Tancada20. Programa d’ajuts per a la realització de projectes de recerca amb forta intensitat d'ús dels serveis cientificotècnics

 2. Convocatòria Oberta21. Programa de sol·licitud de projectes propis amb fons alliberats

 3. Convocatòria Oberta22. Bestretes a activitats de recerca

 4. Convocatòria Oberta23. Programa d'ajuts per a la preparació de projectes europeus

 5. Convocatòria Oberta24. Programa de foment de la participació en projectes d'investigació

Fletxa abaix SERVEIS

 1. Informació25. Centre de Tecnologies de la Informació (CTI@UIB)

 2. Informació26. Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció (SSIGT)

 3. Informació27. Serveis Cientificotècnics

 4. Informació28. Instituts Universitaris de Recerca (IUR)

Fletxa abaix ALTRES

 1. Convocatòria Oberta29. Estructures d'organització de la recerca, la innovació i la transferència

 2. Convocatòria Oberta30. Investigadors col·laboradors de la UIB (ICUIB)

 3. Convocatòria Oberta31. Patents

 4. Informació32. Llicències d'estudis i Any sabàtic

Convocatòria Tancada Tancada Convocatòria Oberta Oberta Convocatòria Pendent d'obertura Pendent d'obertura Informació Informació

Darrera Actualització: 25 de juny de 2024