Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA - RECURSOS HUMANS PER A LA INVESTIGACIÓ

 1. Convocatòria Oberta13. Programa de projectes de recerca amb investigadors convidats de prestigi reconegut

  CONVOCATÒRIA: Març 2023 - Termini: Fins dia 31 de març de 2023
  IDIOMES:
  Català | Castellano| English
  1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA

  L’objectiu d’aquesta convocatòria és fomentar la realització de projectes de recerca a la UIB en col·laboració amb investigadors doctors de prestigi que desenvolupin la seva tasca professional en universitats o centres d’investigació estrangers. Les actuacions finançables en el marc d’aquests projectes són, exclusivament, les estades breus dels investigadors doctors de prestigi a la Universitat de les Illes Balears per períodes d’entre tres setmanes i tres mesos. Les sol·licituds de projectes són presentades per investigadors doctors de la UIB, que en seran els investigadors responsables.

  En cas que les sol·licituds fomentin la recerca aplicada en l'àmbit del desenvolupament humà sostenible, de la cooperació al desenvolupament i d’educació per a la transformació social, es podran imputar les despeses aprovades a una partida específica de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) amb càrrec al conveni instrumental vigent entre la UIB i el Govern de les Illes Balears.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Poden presentar sol·licitud els professors i investigadors que desenvolupin la seva tasca docent i/o investigadora en algun dels departaments, instituts universitaris o centres d'aquesta universitat.

  Els candidats han de ser doctors de prestigi reconegut i que facin la seva tasca professional en universitats o centres d'investigació estrangers.

  3. NORMATIVA

  Acord normatiu de 30 d'octubre de 2008 (8796, FOU núm. 303).

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDF
  Convocatòria   Icona Vist

  4. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS
  Hi ha dos períodes per fer les sol·licituds: setembre, per a les estades del primer semestre de l'any següent i març, per a les estades del segon semestre.

  Documentació que cal presentar:

  - Imprès de sol·licitud.
  - CV normalitzat o de característiques semblants de l'investigador convidat.
  - Una memòria amb la tasca que es pensa realitzar durant l’estada i publicacions científiques conjuntes.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona DOCX
  Memòria   Icona Vist

  IMPORTANT:

  Els professors convidats han de presentar, en el moment de la incorporació, un permís per escrit de la institució d'origen per fer l'estada a la UIB i un certificat d'aptitud mèdica.

  5. IMPRÈS DE SOL·LICITUD
  La sol·licitud es fa telemàticament a través del formulari electrònic Enllaç a formulari que s'ha penjat per a tal efecte.

  Les instruccions són les següents:

  - Heu d'emplenar el formulari electrònic Enllaç a formulari que s'obrirà en una finestra a part.

  - Heu de pitjar el botó d'Enviar sol·licitud que apareix al final del formulari. Si l'enviament s'ha dut a terme correctament, heu de pitjar a l'enllaç Imprimeix sol·licitud que apareixerà al peu del missatge de Sol·licitud enviada.

  - Un cop generada la sol·licitud, s'ha de registrar a través de la SEU ELECTRÒNICA de la UIB, a CATÀLEG DE PROCEDIMENTS, INSTÀNCIA GENÈRICA, ACCÉS AMB CL@VE i a ASSUMPTE s’hi ha de manifestar: CONVOCATÒRIA PROFESSORS CONVIDATS SEGON SEMESTRE DE 2023 i incloure la sol·licitud.

  Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte amb l'Oficina de Gestió del Programa de Foment i Recursos Humans (FORHU) al correu electrònic forhu.programafoment@uib.es.

  6. AVALUACIÓ

  La Comissió Avaluadora de l'Àrea d’Investigació (CARAI), un cop avaluades les sol·licituds, presentarà la llista prioritzada al Consell de Direcció que, a la vegada, la trametrà al Consell de Govern per a la seva aprovació.

  7. FINANÇAMENT
  Aquesta actuació pot estar cofinançada pel Pla anual d'Impuls del Turisme Sostenible per al període 2023 (ITS2023-086 - Programa de Foment a la Recerca) i amb càrrec al Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS
  Logo Carta de Serveis PRESTACIÓ DE SERVEI

  Aquest ajut es correspon amb una prestació de servei inclosa dins la Carta de Serveis. Podeu accedir a la seva fitxa descriptiva.


  Torna