Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA - RECURSOS HUMANS PER A LA INVESTIGACIÓ

 1. Convocatòria Tancada12. Programa de projectes de recerca amb investigadors convidats de prestigi reconegut

  CONVOCATÒRIA: Març 2022 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 31 de març de 2022.

  IDIOMES:
  Català | Castellano| English
  1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA

  L’objectiu d’aquesta convocatòria és fomentar la realització de projectes de recerca a la UIB en col·laboració amb investigadors doctors de prestigi que desenvolupin la seva tasca professional en universitats o centres d’investigació estrangers. Les actuacions finançables en el marc d’aquests projectes són, exclusivament, les estades breus dels investigadors doctors de prestigi a la UIB per períodes d’entre 3 setmanes i 3 mesos. Les sol·licituds de projectes són presentades per investigadors doctors de la UIB, que en seran els investigadors responsables.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Poden presentar sol·licitud els professors i investigadors que desenvolupin la seva tasca docent i/o investigadora en algun dels departaments, instituts universitaris o centres d'aquesta universitat.

  Els candidats han de ser doctors de prestigi reconegut i que facin la seva tasca professional en universitats o centres d'investigació estrangers.

  3. NORMATIVA

  Acord normatiu de 30 d'octubre de 2008 (8796, FOU núm. 303).

  NOTA: Noves retribucions a partir de l'1 de juny de 2010.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCXIcona PDF
  Convocatòria   Icona Vist
  Sol·licitud de canvi de dates Icona Vist  

  4. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS
  Hi ha dos períodes per fer les sol·licituds: març, per a les estades del segon semestre; i setembre, per a les estades del primer semestre de l'any següent.

  Documentació que cal presentar:

  - Imprès de sol·licitud.
  - CV normalitzat o de característiques semblants de l'investigador convidat.
  - Una memòria amb la tasca que es pensa realitzar durant l’estada i publicacions científiques conjuntes.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOC
  Model de memòria Icona Vist

  Així mateix, els professors convidats han de presentar, en el moment de la incorporació, un permís per escrit de la institució d'origen per fer l'estada a la UIB.

  5. IMPRÈS DE SOL·LICITUD
  La sol·licitud es fa telemàticament a través del formulari electrònic Enllaç a formulari que s'ha penjat per a tal efecte.

  Les instruccions són les següents:

  - Heu d'emplenar el formulari electrònic Enllaç a formulari que s'obrirà en una finestra a part.

  - Heu de pitjar el botó d'Enviar sol·licitud que apareix al final del formulari. Si l'enviament s'ha dut a terme correctament, heu de pitjar a l'enllaç Imprimeix sol·licitud que apareixerà al peu del missatge de Sol·licitud enviada.

  - Finalment, heu de registrar d'entrada a qualsevol dels registres oficials de la UIB o de la forma establerta per la llei la còpia impresa, signada i amb la documentació que no hàgiu pogut adjuntar telemàticament.

  Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Xavier Salvà, de l'OSR, al número 971 17 3068 o al correu electrònic xavier.salva@uib.es.

  Per a qualsevol problema tècnic que pogués sorgir durant l'enviament de la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb l'OSR, al número 971 17 2465 o al correu electrònic osr@uib.cat.

  6. AVALUACIÓ

  La Comissió Avaluadora de l'OSR, un cop avaluades les sol·licituds, presentarà la llista prioritzada al Consell de Direcció que, a la vegada, la trametrà al Consell de Govern per a la seva aprovació.

  7. RESOLUCIÓ

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució Provisional Icona Vist
  Resolució Definitiva (Nou 16-05-2022 Exclamació) Icona Vist

  Una manera de fer Europa

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS
  Logo Carta de Serveis PRESTACIÓ DE SERVEI

  Aquest ajut es correspon amb una prestació de servei inclosa dins la Carta de Serveis. Podeu accedir a la seva fitxa descriptiva.


  Torna