Projectes de recerca

Projectes internacionals

La UIB té en marxa una sèrie de projectes de recerca internacionals que han obtingut finançament de la Unió Europea (mitjançant el programa Horizon 2020 o altres), o d'altres institucions internacionals.

Accediu al llistat complet de projectes internacionals

Projectes concedits amb cofinançament de fons FEDER

Una part de les subvencions de recerca que rep la UIB, tant de programes estatals, com autonòmics, com internacionals, té cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). A continuació s'enllaça a un llistat amb els projectes amb confinançament FEDER concedits des de l'any 2010.

 

Accediu al llistat complet de projectes FEDER concedits

Subvencions concedides als programes estatals i autonòmics

Començant amb les convocatòries de l'any 2013, també es publiquen al web les subvencions concedides ala UIB als diferents programes del "Pla Estatal de Investigació Científica i Técnica i de Innovación 2013-2016", així com les concedides a la UIB dins del "Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears 2013-2017".

Podeu consultar la convocatòria de la que desitgeu veure la concessió a l'apartat de "Programes estatals" o "Programes autonòmics" dins de la secció "Ajuts a la recerca". 

 Consultau la secció d'ajuts a la recerca 

Catàleg de projectes

És un recull dels projectes de recerca de la UIB, vigents a la data de publicació del catàleg, finançats per la Comissió Europea, pel govern espanyol, pel govern balear i per altres institucions.

S'elabora partint de les dades que consten a l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR).

Consultau els catàlegs de projectes