Comissió Avaluadora de la Recerca de l'Àrea d'Investigació (CARAI)

L’objecte de la Comissió Avaluadora de la Recerca de l’Àrea d’Investigació és avaluar les sol·licituds dels investigadors als programes d’ajut i promoció de la recerca gestionats pel vicerectorat competent en matèria d’investigació.

 

Més informació sobre la Comissió Avaluadora de l'AI

Creació i normativa 

Canvis a la composició

Consultau la composició actual ]

 

Calendari de les sessions ordinàries de la Comissió Avaluadora de la Recerca de l'Àrea d'Investigació 2023

  • Dia 26 de febrer de 2024 (dilluns)

Actes de les darreres reunions

Consultau totes les actes ]