Aules d'informàtica

Tens a la teva disposició aules d'informàtica al campus universitari, a l'edifici Sa Riera (Palma), a la Seu de Menorca, i a la Seu d'Eivissa i Formentera.

ABCD UIB

Conté un diccionari amb definicions de termes universitaris i sigles de la UIB en català, castellà i anglès, i diccionaris especialitzats.

Administració electrònica

A la Seu electrònica tindreu accés, a través de la xarxa de telecomunicacions, a la informació, els serveis i els tràmits electrònics gestionats i administrats per la Universitat de les Illes Balears.

Biblioteques

Teniu biblioteques al campus universitari, a la Seu de Menorca i la Seu d'Eivissa i Formentera. 

Centres universitaris municipals

Trobareu centres universitaris a diversos municipis on us podeu informar sobre la UIB.

Entitats financeres

Al campus universitari, teniu oficines d'aquestes entitats financeres: Caixabank i Santander.

Guies temàtiques

Les guies temàtiques són bases de dades i altres recursos d'informació electrònica d’una disciplina concreta per facilitar la recerca de documentació.

Llibreria Campus

Llibreria universitària, acadèmica i general al servei de la Universitat de les Illes Balears.

Llibreria electrònica

A la llibreria electrònica, teniu sempre obert un aparador amb una àmplia mostra de la investigació i la docència universitàries.

Obertura d'espais

La UIB obre durant els caps de setmana, les vacances i els períodes d'exàmens.

Prèstec d'ordinadors portàtils, memòries USB i calculadores

Us oferim el servei de préstec de portàtils, memòries USB i calculadores.

Servei de reprografia

Situat a diversos edificis del campus, les prestacions que ofereix són: fotocòpies, en color i b/n, enquadernacions, venda de material d'oficina...

Taulers d'anuncis

Ja podeu consultar i posar anuncis a la web de la UIB: llibres, transport, activitats, convocatòries de premis, beques...

Teleeducació

Aula digital és l’eina en la qual trobareu tots els recursos i les activitats que us proporcionaran els professors per estudiar les assignatures. El Servei de Campus Digital us ofereix el suport i l’assessorament necessaris perquè us hi manegeu de manera eficaç.

Xarxa sense fils

Teniu xarxa sense fils al campus universitari, a l'edifici Sa Riera, a la Facultat de Medicina, a la Seu de Menorca i la Seu d'Eivissa i Formentera. També es pot gaudir del servei si es visita alguna de les entitats adherides a la iniciativa Eduroam.