Obertura d'espais per a l'estudi

Els espais per estudiar romandran tancats a causa de les restriccions adoptades per la COVID-19

Campus universitari

Obertura d'aules d'estudi els caps de setmana, períodes no lectius i festius (excepte el mes d’agost)

Edifici Mateu Orfila i Rotger
(de 9 a 21 hores)

 • Aula 2
 • Aula 3
 • Aula 4 (només quan estigui disponible)
 • Aula d’informàtica
 • Si és necessari, també hi haurà a disposició dels alumnes l’aula 11

Edifici Anselm Turmeda
(de 9 a 20 hores)

 • Aula 01
 • Aula 02
 • Laboratori d'informàtica 02

Edifici Sa Riera, Palma

Aquest edifici romandrà obert tots els dies de l’any, però canviaran l’horari d’obertura i les condicions d’accés als espais d’estudi segons els períodes següents:

Període d’obertura ordinari:

L’edifici Sa Riera romandrà obert durant tot l’any en l’horari següent:

 • De dilluns a divendres: de 8 a 23 h.
 • Caps de setmana, períodes no lectius i festius: de 9 a 23 h.

Els espais destinats a l’estudi en el període d’obertura ordinari són:

 • Sala d’estudi
 • Aula d’informàtica
 • Si és necessari, també hi haurà a disposició dels alumnes l’aula 1 o una altra d'alternativa, si aquesta no està disponible.
Període d’obertura extraordinari amb motiu de la preparació d'exàmens:
 • Primer semestre del curs 2019-20
  • Del dia 8 de gener (a partir de les 00.00 hores) al dia 14 de febrer de 2020: de dilluns a divendres, caps de setmana i festius. De 8 a 3 h de la matinada.
 • Segon semestre del curs 2019-20
  • Del dia 2 de juny (a partir de les 00.00 hores) al dia 14 de juliol de 2020: de dilluns a divendres, caps de setmana i festius. De 8 a 3 h de la matinada.

En el període extraordinari de preparació d’exàmens es dedicaran exclusivament per a l’estudi:

 • La sala d’estudi
 • L'aula d’informàtica
 • L'aula A1

La resta de les aules de l'edifici es podran dedicar a l'estudi si estan disponibles.

Durant aquest període extraordinari només poden accedir a la sala i les aules que es destinen a l’estudi esmentades més amunt els membres de la comunitat universitària (alumnat, PDI i PAS). Per consegüent, s’haurà de presentar la targeta de la UIB a la consergeria de l’edifici.

L'aula A3 del primer pis la poden emprar per a l'estudi persones alienes a la comunitat universitària. Els usuaris que vulguin fer servir l'aula, abans d'accedir-hi, s'han de registrar a la consergeria de l'edifici.