Comitè de direcció del Centre d'Estudis de Postgrau

 En virtut del que disposa l’article 8.4 dels Estatus de la Universitat de les Illes Balears, el Consell de Govern ha creat els òrgans de govern del Centre d’Estudis de Postgrau amb la composició i funcions que s’estableixen al següent acord normatiu:

11154. ACORD NORMATIU del dia 4 de novembre de 2014 pel qual es regula el funcionament del Centre d’Estudis de Postgrau

Per a més informació sobre els òrgans de govern d’aquest Centre, consulteu la pàgina web del Centre d’Estudis de Postgrau