Instituts universitaris de recerca

Els instituts universitaris de recerca són centres dedicats a la recerca científica i tècnica o a la creació artística. Podran organitzar i desenvolupar programes i estudis de doctorat i de postgrau segons els procediments previst en els estatuts i proporcionar assessorament tècnic a l'àmbit de les seves competències.

Instituts mixtos

Instituts propis