Campus de la UIB

El campus està situat en un entorn rural entre els nuclis habitats de Son Espanyol i sa Garriga, al terme municipal de Palma. Ocupa quasi 100 hectàrees, de les quals, segons el futur nou Pla especial, 52 correspondran a reserva natural. Inclou, al límit NO, una part de l'àrea natural d'especial interès (ANEI), coneguda com a estribacions de la serra de Tramuntana.

El terreny és poc accidentat. Llevat del tàlveg corresponent a l'antiga bassa de la zona humida de la font de la Vila, on trobam la cota mínima (80 m), la zona ocupada pels equipaments docents és plana i la zona rural té un  pendent suau des de la màxima cota (107 m) de l'extrem NO del campus cap a la zona humida.

Plànol campus amb els edificis

Informació sobre el campus