El valor de la formació digital

Situacions com la pandèmia COVID-19 fan visible una tasca per la qual la Universitat de les Illes Balears s’ha decantat des de l’any 1997, amb la creació del projecte Campus Extens. Amb aquest servei començà a desenvolupar estratègies de suport a la docència mitjançant sistemes de videoconferència, camp en què la UIB és pionera entre les universitats espanyoles. 

La denominació actual és Campus Digital. Acompanya, mentoritza i guia els docents en funció de les necessitats que tenen, i ho fa amb la col·laboració estreta d’altres serveis i oficines de la Universitat de les Illes Balears. 

Tot això és possible gràcies a la disponibilitat i participació activa dels professors de la nostra universitat, que treballen fort en el desenvolupament d’estratègies de suport a la docència que fomenten l’assoliment dels objectius, competències i habilitats desitjades en cada grau i assignatura. 

Transformació digital

Avui en dia, els universitaris ja no solen prendre notes, sinó que recorren a tècniques d’aprenentatge que no sempre són les que els docents feren servir en la seva formació acadèmica. 

Per observar la manera com estudien les noves generacions i crear un model que ens permeti adaptar-nos a  canvis que arribaran, la Universitat de les Illes Balears va emprendre el projecte UIB Campus Digital 40.0, basat en l’escolta activa mitjançant tècniques de debat pròpies del pensament de dissenyador (design thinking) i tallers en què participen els docents. 

A través d’UIB 40.0, establim un diàleg amb els estudiants amb l’objectiu de conèixer-ne els llenguatges narratius, maneres de comprendre i d’estudiar, com estructuren la informació, i de quina manera els docents poden fomentar la seva participació. Aquest vídeo n'és una mostra.

A partir dels resultats obtinguts de manera activa, la nostra universitat millora constantment les eines que ofereix als professors, generant plans de formació, ajuda i acompanyament. 

Entenem que facilitar estratègies metodològiques adequades, aplicades a cada assignatura des del rigor necessari, cercant la millora de l’aprenentatge dels alumnes, és un benefici que no solament es reflecteix a l’aula, sinó que també repercuteix en tota la societat quan els universitaris s’incorporen al món laboral.  

De quina manera? Factoria de continguts

Aconseguir que allò que vols comunicar arribi a un destinatari no és tan fàcil com sembla, i tampoc no ho és en la formació universitària. 

Per això, els nostres professors tenen el suport de la Universitat sempre que ho necessitin, tant per estructurar metodologies com per produir el material digital que empraran per impartir les classes. 

Aquest suport és possible gràcies al programa FACTORIA, que inclou la preparació, realització i el seguiment de vídeos, podcasts i altres formats, sempre tenint en compte que, primer de tot, cal tenir clars els objectius i habilitats o competències que es volen assolir, per després crear els continguts, que podran recórrer o no a eines digitals com a elements de suport i reforç. 

El material formatiu que produeix l’equip docent, ja sigui pel seu compte com a través del suport que li facilita la Universitat de les Illes Balears, roman disponible per als estudiants a l'aula digital de cada assignatura.

L’art de comunicar

No hi ha cap problema a continuar emprant l’estructura aristotèlica del discurs: inici, nus i desenllaç dibuixen una estratègia narrativa que funciona. 

Tanmateix, els nostres estudiants, a partir del que observam amb el programa UIB 40.0, fan una passa més enllà. La seva generació ens ha ensenyat que començar amb un desenllaç o amb una promesa de futur, abans que no amb l’estructura tradicional, funciona i els ajuda a comprendre més bé els coneixements que els volem transmetre, la qual cosa millora el ritme de la seva corba d’aprenentatge.

Aquest és només un dels paràmetres que promouen la nostra evolució com a docents a l’hora de narrar els continguts de les nostres matèries. N’hi ha més, i alguns els podeu sentir en aquest podcast que compartim amb vosaltres, en el qual dialogam amb un docent per aprendre més coses al respecte.

Enllaços relacionats

Hi ha més informació, eines i cursos a la intranet de la Universitat de les Illes Balears, tant al Portal de l’estudiant com al Portal del professor.