Comitè de direcció de l'Escola de Doctorat

 En virtut del que disposa l’article 8.4 dels Estatus de la Universitat de les Illes Balears, el Consell de Govern ha creat els òrgans de govern de l’Escola de Doctorat amb la composició i funcions que s’estableixen al següent acord normatiu:

10909. ACORD NORMATIU del dia 5 de febrer de 2014 pel qual es modifica l’Acord normatiu 10041/ 2011, de 22 de novembre, pel qual es crea l’Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears 

Per a més informació sobre els òrgans de govern d’aquest Centre, consulteu la pàgina web de l’Escola de Doctorat