Justícia social a la UIB: una docència basada en l'equitat i la igualtat

La UIB, la teva universitat, està compromesa amb la justícia social. I què és la justícia social i per què és important en el món acadèmic? La justícia social només s'aconsegueix amb la combinació a consciència de dos valors fonamentals en la nostra docència: l'equitat i la igualtat.

L'Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials és un servei de la UIB destinat a garantir la integració de les persones amb discapacitat als estudis superiors. Prenent com a punt de partida la diversitat de l'alumnat, donen suport a l'estudiant i l'ajuden a seguir amb bon ritme i èxit el seu grau universitari. Les singularitats no afecten el valor: tots i totes valen i són vàlids.

La torre de Pisa com a metàfora de la docència com a suport a les necessitats especials

La docència és la base que sosté una torre singular. Cada estudiant és una torre que se sosté gràcies a uns fonaments, la docència, que s'encarrega de disminuir la seva vulnerabilitat.

Igual que en la realitat, el defecte és al terreny que sosté la torre de Pisa, i no a la torre mateixa. D'aquesta manera, la UIB aspira a ser veritablement inclusiva i diversa millorant dia a dia els fonaments de cadascuna de les torres que tenim al campus. L'Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials garanteix el dret de totes les persones que volen construir el seu futur a la Universitat. El vostre futur. És per això que promou una formació de qualitat basada en la igualtat d'oportunitats en la qual participa la totalitat de l'alumnat.

No és una educació especial. És una educació per a tothom. És inclusió.

Avançam cap a un món més just

Les necessitats especials no són un problema. Són part de la solució. La docència contribueix a aquesta solució atenent la totalitat de l'alumnat, amb una mirada encara més evident cap a alguns col·lectius. Perquè tenim clara una consigna: no hi ha persones discapacitades; hi ha entorns discapacitants.

Cap a on va la UIB?

Apostam pels valors inclusius:

  • Solidaritat.
  • Sostenibilitat.
  • Igualtat.
  • Equitat.
  • Esperança.

I ho aconseguirem junts.

Perquè una Universitat més inclusiva construeix una societat més inclusiva.