27N Ramon Llull. L'Origen dels Valors

27N Ramon Llull

La lluna i la mar són dos elements que conviuen a les illes Balears més enllà de l'entorn propi de la natura. Són part d'un escut familiar de l'edat mitjana i avui també apareixen representats amb força a la imatge institucional de la Universitat de les Illes Balears.

Que una universitat del segle XXI, amb més de quaranta anys d'experiència i cinc segles d'història, honori així la figura de Ramon Llull, de qui procedeixen aquestes peces gràfiques, atès que la seva família les emprava al seu propi emblema, no és una cosa intranscendent.

Una universitat contemporània com la nostra reflecteix valors que al segle XIII ja va impulsar Ramon Llull amb el seu interès per anar més enllà de les vivències, amb la seva recerca per prioritzar l'adquisició de coneixements per aconseguir el bé comú, juntament amb els seus viatges constants per Terra Santa, Àsia Menor i el Magrib, així com per gran part del que avui coneixem com a Europa.

Llull va néixer a Mallorca el 1232 i va morir durant una travessia el 1315 o el 1316, quan tornava a l'illa després de tota una vida en la qual mai no es va posar barreres sinó tot el contrari, sempre des de l'argumentació com a eina per convèncer i promoure diàleg en una societat com la seva, on això no era habitual.

El diàleg és un altre dels valors de la nostra universitat. El fem servir per aprendre i connectar millor amb els diversos processos d'aprenentatge i també d'investigació, no només amb el nostre entorn immediat sinó també amb tothom.

Com Ramon Llull, cercam amb la nostra feina com a comunitat universitària arribar al màxim nombre de destinataris, pensant en cada un d'ells, emprant, com també feia Llull, estils i suports narratius ajustats a les necessitats educatives i investigadores de cada moment, de cada generació.

Llull és tot un referent per a la Universitat de les Illes Balears. Molt més enllà de la lluna i la mar, aquests importants símbols, ell encara ens ensenya, gairebé vuit segles després d’haver viscut.

A la nostra universitat, continuam aprenent d'ell gràcies a la tasca de la Càtedra Ramon Llull, també mitjançant tots els valors que compartim i que seguim treballant, molt més enllà de l'estudi de la seva vida i de l'obra que va produir.

La Càtedra Ramon Llull va ser recuperada gràcies a un conveni amb l'Institut d’Estudis Baleàrics, actualment dependent de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat del Govern de les Illes Balears, ratificat pel Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears el dia 25 de juliol de 2019.


Referències: