Què és el Claustre?

El Claustre universitari, que serà presidit pel Rector, és el màxim òrgan representatiu de la comunitat universitària.