Composició

Grup A) (professors doctors amb vinculació permanent a la UIB)

Grup

Nom

A)

Adrover Roig, Daniel

A)

Aguilar Mediavilla, Eva

A)

Aguiló Pons, Isabel Maria

A)

Alberich Martí, Ricardo

A)

Alemany Alonso, Regina

A)

Amengual Pizarro, Marian

A)

Ballester Cardell, Maria

A)

Borràs López, Antoni

A)

Bosch Zaragoza, Rafael

A)

Bota Ferragut, Sebastián Antonio

A)

Bru Martínez, Lluís

A)

Canals Guinand, Vicenç Josep

A)

Capellà Miternique, Hugo

A)

Cardona Coll, Daniel

A)

Carrasco Martorell, Lorenza

A)

Castro Ocón, José Aurelio

A)

Cladera Bohigas, Antoni

A)

Comas Rubí, Francesca

A)

Costa Torres, Antoni

A)

Crespí Cladera, Rafel

A)

de Freitas Fernandes, Jenny Carolina

A)

de Villalonga Smith, Príam Francesc

A)

del Barrio Castro, Tomás

A)

del Olmo Iturriarte, Almudena

A)

Ensenyat Pujol, Gabriel

A)

Escrihuela Villar, Marc

A)

Esteban Valdés, Susana

A)

Estrany Bertos, Joan Josep

A)

Ferrer Gomila, Josep Lluís

A)

Ferrer Pérez, Victòria

A)

Ferrer Tapia, Belén

A)

Fiol Arbós, Joan Jesús

A)

Fornós Astó, Joan Josep

A)

Forteza Forteza, M. Dolors

A)

Frau Munar, Juan

A)

Galmés Galmés, Jeroni

A)

García Riaza, Enrique

A)

Garcia Sastre, M. Antònia

A)

Garcias Gomila, Francesca

A)

Genovart Balaguer, Joana I.

A)

Gianotti Bauzà, Magdalena

A)

Gil Vives, Llorenç

A)

Gili Planas, Margalida

A)

Gómez Garrido, María

A)

Gomis Bosch, Damià

A)

González Cid, Yolanda

A)

González Guardiola, Joan

A)

González Hidalgo, Manuel

A)

Guijarro Fuentes, Pedro

A)

Janer Torrens, Joan David

A)

Jaume Capó, Antoni

A)

Jiménez López, Rafael

A)

Juan Clar, Carles

A)

Juan Garau, Maria

A)

Juan Vidal, Josep

A)

Lisani Roca, José Luis

A)

Lladó Pol, Francesca

A)

Llodrà Grimalt, Francesca

A)

Loureiro Porto, Lucía

A)

Manassero Mas, M. Antònia

A)

Manera Erbina, Carles

A)

Manresa Yee, Cristina Suemay

A)

March Isern, Joan Gabriel

A)

Martín Oliver, Alfred

A)

Martínez Bueso, María de la Paz

A)

Martínez Cañellas, Anselm M.

A)

Massot Perelló, M. Magdalena

A)

Mateo Hernández, José Luis

A)

Mesquida Cantallops, Joan Antoni

A)

Mestre Miquel, Joana Maria

A)

Miquel Novajra, Alexandre

A)

Miralles Socias, Antoni

A)

Miró Bonet, Rosa

A)

Miró Julià, Margarita

A)

Moreno Mulet, Cristina

A)

Morey López, Mercè

A)

Mulet Forteza, Carles

A)

Mulet Gutiérrez, M. Josep

A)

Nadal Roberts, Marc

A)

Navarro Gómez, Ricardo Jesús

A)

Nogales Fernández, Balbina

A)

Oliver Araujo, Joan

A)

Oliver Torelló, Josep Lluís

A)

Palou Oliver, Andreu

A)

Palou Sampol, Pere

A)

Payeras Capellà, Maria Magdalena

A)

Perales López, Francisco José

A)

Pérez Castelló, Josep Antoni

A)

Pich Solé, Jordi

A)

Picornell Alou, Catalina

A)

Pons Jaume, Margalida

A)

Proenza Arenas, Ana María

A)

Proenza Arenas, Julián

A)

Prohens Sastre, Rafel Jaume

A)

Pujol Nadal, Ramon

A)

Ramis Barceló, Rafael

A)

Ribas González, Carlos Rodrigo

A)

Ripoll Perelló, Maria Isabel

A)

Roca Adrover, Miquel Jesús

A)

Roca Bennàsar, Miquel

A)

Rosselló Matas, Carme

A)

Rosselló Nadal, Jaume

A)

Rosselló Sanz, Josep Lluís

A)

Rubí Barceló, Antoni

A)

Ruiz Pérez, Maurici

A)

Salazar Noguera, Joana

A)

Salinas Bueno, Iosune

A)

Salvà Mut, Francesca

A)

Sansó Martínez, Noemí

A)

Sansó Rosselló, Andreu

A)

Santamarta Martínez, Rubén

A)

Santana Gallego, María

A)

Seguí Llinàs, Miquel

A)

Seguí Palmer, M. Concepció

A)

Sesé Abad, Albert

A)

Simal Florindo, Susana

A)

Suárez Gómez, Cristina

A)

Sureda Gomila, Antoni

A)

Tirado Bennàsar, M. Dolores

A)

Touza Garma, M. del Carmen

A)

Varona Gómez, Xavier

A)

Verdera Izquierdo, Beatriz

A)

Vilanova Canet, Bartomeu

Grup B) (resta de personal docent i investigador)

Grup

Nom

B)

Álvarez García, Olaya

B)

Barceló Bauzà, Gabriel

B)

Bauzà Sampol, Antoni

B)

Cañas Lerma, Ana Josefa

B)

Capó Juan, Miquel Àngel

B)

Carrero Planells, Alba Loreto

B)

Cerdà Navarro, Antoni

B)

Cornelles Soriano, Miquel

B)

Delgado Domínguez, Adelaida

B)

Esquerra Guerra, Lora

B)

Esteller Cano, Àngels

B)

Femenias Andreu, Maria

B)

Gomila Albal, Marina

B)

Guillén Solà, Mireia

B)

Hernández Arenaz, Iñigo

B)

Isern Deyà, Andreu Pere

B)

López Roca, Núria

B)

López Rodríguez, Sofía

B)

Macedo, Demian Nicolás

B)

Morell Tipper, Marc Andreu

B)

Muntaner Mas, Adrià

B)

Mut Puigserver, Macià

B)

Quintana Murci, Elena

B)

Romero Godoy, Rosalinda

B)

San Sebastián Fernández, Katia

B)

Sánchez Marimon, Ester

B)

Sastre Vidal, Miquela M.

B)

Valera Pozo, Mario

B)

Vich Ramis, M. del Mar

Grup C) (estudiants)

Grup

Nom

C)

Cerdà Fullana, Antoni

C)

Coll Garcia, Guillem

C)

Ramon Perelló, Antoni

C)

Soler Vives, Josep

C)

Valera Pozo, Mario

Grup D) (personal d’administració i serveis)

Grup

Nom

D)

Arbona González, Laura

D)

Barceló Simó, Gabriel

D)

Dols Amengual, Margalida

D)

Duma Dancai, Laura

D)

Enseñat Rigo, M. Magdalena

D)

Escanellas Garcias, Francesc

D)

Escribano Dengra, Ruth Maria

D)

Estapé Pujol, Carolina

D)

Frau Coll, Josep Antoni

D)

Fuster González, Nàdia

D)

García Noval, Ricardo

D)

Garcies Gomila, Domènec

D)

Garcies Salom, Miquel Àngel

D)

Gómez Montiel, Mercedes

D)

Jiménez Herranz, Juan Cristóbal

D)

Llabrés Grau, Miquel

D)

Llompart Rigo, Enrique

D)

Mañas Florit, Josep

D)

Mateu Comas, M. José

D)

Muñoz Caballero, Carolina

D)

Núñez Carrillo, Ana E.

D)

Perelló Bisellach, Isabel M.

  Picó de Almenara, Jordi Salvador

D)

Piqueras García, Miguel Ángel

D)

Prats Taberner, Pedro J.

D)

Ramon Álvarez, Virgínia

D)

Roig Figuerola, Miquel Antoni

D)

Terrones Almazán, Antonio

Membres nats (art. 17.3 dels Estatuts)

Nom

Càrrec

Carot Giner, Jaume Rector
Nadal Gómez, Irene Secretària General
Homar Santaner, Víctor Vicerector de Política Científica i Investigació
Mus Amézquita, Maurici Vicerector de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent
Brotons Capó, M. Magdalena Vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta
Bordoy Fernández, Antoni Vicerector de Personal Docent i Investigador
Hernández Guerra, M. Consolación Gerenta
Ribot Riutort, Joan  Degà de la Facultat de Ciències 
Gil Membrado, Cristina  Degana de la Facultat de Dret 
Carretero Gómez, José María  Degà de la Facultat d'Economia i Empresa
Oliver Trobat, Miquel F.  Degà de la Facultat d'Educació 
Deyà Bauzà, Miquel Josep  Degà de la Facultat de Filosofia i Lletres 
Gulías León, Javier  Director del Departament de Biologia 
Lladó Sampol, Isabel  Directora del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut 
Capellà Galmés, Miquel À.  Director del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts 
Conde Tejón, Antonio  Director del Departament de Dret Privat 
Pascual Fuster, Bartomeu  Director del Departament d'Economia de l'Empresa 
Bennàsar Veny, Miquel  Director del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia 
Guiscafrè Danús, Jaume  Director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General 
Jarazo Álvarez, Rubén  Director del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica 
Bona Garcia, Carles  Director del Departament de Física
Carbonero Gamundí, Maria Antònia  Directora del Departament de Filosofia i Treball Social 
Adame Obrador, M. Teresa  Directora del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació 
Turnes Palomino, Gemma  Directora del Departament de Química 
Coll Vicens, Bartomeu  Director de l'Institut d'Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari de la UIB 
Garau Amengual, Jaume  Director de l'Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat 
Hernández García, Emilio  Director de l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos 
Medrano Gil, Hipólito  Director de l'Institut d'Investigacions Agroambientals i d'Economia de l'Aigua 
Basterretxea Oyarzábal, Gotzon  Director de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats 
Grases Freixedas, Felicià  Director de l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut 
Roig Mas, Pau  President del Consell d'Estudiants