Composició

Grup A) (professors doctors amb vinculació permanent a la UIB)

Grup
Nom
A) Abril Hervàs, David
A) Alberich Martí, Ricardo
A) Alemany Alonso, Regina
A) Alonso Paulí, Eduard
A) Amengual Pizarro, Marian
A) Ballester Cardell, Maria
A) Baraza Ruiz Elena
A) Bastida Rodríguez, Patricia
A) Berbel Gómez, Noemy
A) Borràs López, Antoni
A) Bosch Zaragoza, Rafael
A) Bota  Ferragut, Sebastián
A) Bru Martínez, Lluís
A) Buades Rubio, Josep M.
A) Cajal Blasco, Berta
A) Canals Guinand, Vicenç Josep
A) Capellà Galmés, Miquel À.
A) Capellà Roig, Margalida
A) Capellà Simó, Pere
A) Cardona Coll, Daniel
A) Cardona Juanals, Gabriel
A) Cladera Bohigas, Antoni
A) Conde Tejón, Antonio
A) Conesa Muñoz Miquel Àngel
A) Crespí Cladera, Rafel
A) Cuartero Castañer, Maria Elena
A) Darder Mesquida, Antònia
A) de Vílchez Moragues Pau
A) de Villalonga Smith, Príam Francesc
A) del Barrio Castro, Tomás
A) Deyà Bauzà, Miquel Josep
A) Duran Grimalt, Joan
A) Esteban Valdés, Susana
A) Estrany Bertos, Joan Josep
A) Femenida Marroig, Antoni
A) Fernández Iglesias, Fuela
A) Ferragut Simonet Joana Francesca
A) Ferrer Gomila, Josep Lluís
A) Ferrer Pérez, Victòria
A) Fiol Arbós, Joan Jesús
A) Frau Burón, Pau
A) Genovart Balaguer, Joana I.
A) Gil Vives, Llorenç
A) Gómez Pujol Lluís
A) Gomis Bosch, Damià
A) González Hidalgo, Manuel
A) González Guardiola, Joan
A) Groizard Cardosa, Jose Luis
A) Jarazo Álvarez, Rubén
A) Jiménez Cortés, María Antonia
A) Juan Garau, Maria
A) Juiz García, Carlos
A) Llabrés Segura, Mercè
A) Lladó Sampol, Isabel
A) Llompart Bibiloni, Maria
A) López Simó, Francisco
A) López Penades, Raül
A) López Rodríguez, M. Magdalena
A) Loureiro Porto, Lucía
A) Manassero Mas, M. Antònia
A) Manresa Yee, Cristina Suemay
A) March Isern, Joan Gabriel
A) Martín Oliver, Alfred
A) Martínez Bueso, María de la Paz
A) Martínez Cañellas, Anselm M.
A) Martínez Moll, Victor
A) Mas Forners, Antoni
A) Mateo Hernández, Jose Luis
A) Mesquida Calafat, Antoni Lluis
A) Mesquida Cantallops, Joan Antoni
A) Mestre Miquel, Joana Maria
A) Milano Valentina
A) Miró Bonet, Rosa
A) Miró Julià, Margarita
A) Monserrat Tomàs, Sebastià
A) Montaño Moreno, Juan José
A) Monterubio Prieto, Juan Miguel
A) Moreno Mulet, Cristina
A) Motilla Salas, Xavier
A) Mut Amengual, Bartomeu
A) Navarro Gómez, Ricardo Jesús
A) Nogales Fernández, Balbina
A) Oliver Oliver Jordi
A) Oliver Torelló, Josep Lluís
A) Palmer Rodríguez, Pere A.
A) Palomino Cabello, Carlos
A) Pascual Fuster, Bartomeu
A) Pérez Castelló, Josep Antoni
A) Petrus Bey, Petrus
A) Pinya Medina, Carme
A) Pons Mayol, Joan Carles
A) Pons Jaume, Margalida
A) Pons Morro, Jaume
A) Prieto Arranz, José Igor
A) Proenza Arenas, Ana María
A) Proenza Arenas, Julián
A) Quintana Murci, Elena
A) Rallo Fabra, Lucrecia
A) Ribas Boned, M. Antònia
A) Ribot Riutort, Joan
A) Ripoll Perelló, Maria Isabel
A) Roca Adrover, Miquel Jesús
A) Roca Bennàsar, Miquel
A) Roman Queglas Rosa Júlia
A) Rosselló Nadal, Jaume
A) Rotger Pons, Maria del Carme
A) Rubí Barceló, Antoni
A) Ruiz Pérez, Maurici
A) Salinas Bueno, Iosune
A) Sansó Rosselló, Andreu
A) Sansó Martínez, Noemí
A) Santamarta Martínez, Rubén
A) Seguí Palmer, M. Concepció
A) Sesé Abad, Albert
A) Sintes Olives, Alícia Magdalena
A) Sitges Quirós, Carolina
A) Sureda Garcia, Inmaculada
A) Thomàs Puig Petra
A) Tirado Bennàsar, M. Dolores
A) Troster Victor
A) Vidal Conti, Josep
A) Vilanova Canet, Bartomeu
A) Vögler Bernhard Oliver

 

Grup B) (resta de personal docent i investigador)

Grup Nom
B) Corro Moyà, Miquel Lluís
B) Cortés Miró, Baltasar
B) Guirado Moreno, Jorge Luis
B) Llobera Querol, Joan
B) López Navarro, Emilio Ramón
B) Montañez Juan, María Isabel
B) Montoya Boix, Barbara
B) Morcillo Loro, Virginia
B) Planas Llompart, Maria de Lluc
B) Pomar Oliver, Catalina Amadora
B) Reynes Miralles, Barbara
B) Ribera Puchades, Juan Miguel
B) Rodríguez Lozano, Pablo
B) Suárez Fernández, Isabel
B) Valera Pozo, Mario
B) Vich Ramis, María del Mar
B) Villatoro Moral, Sofia Francisca

Grup C) (estudiants)

Grup Nom
C) Afkir Zirara, Ismael
C) Apresa Urbano, Rafael
C) Chávez Romero, Michael Jordan
C) Coll Garcia, Guillem
C) Hegedus, Emanuel
C) Marcos Cairo, 
C) Márquez Rodríguez, Raúl
C) Mesquida Raxach, Catalina
C) Roig Mas, Pau
C) Romero Osorio, Tomás

Grup D) (personal d’administració i serveis)

Grup Nom
D) Arbona González, Laura
D) Barceló Simó, Gabriel
D) Dols Amengual, Margalida
D) Duma Dancai, Laura
D) Enseñat Rigo, M. Magdalena
D) Escribano Dengra, Ruth Maria
D) Estapé Pujol, Carolina
D) Frau Coll, Josep Antoni
D) Fuster González, Nàdia
D) García Noval, Ricardo
D) Garcies Gomila, Domènec
D) Garcies Salom, Miquel Àngel
D) Gómez Montiel, Mercedes
D) Jiménez Herranz, Juan Cristóbal
D) Llabrés Grau, Miquel
D) Llompart Rigo, Enrique
D) Mañas Florit, Josep
D) Mateu Comas, M. José
D) Muñoz Caballero, Carolina
D) Núñez Carrillo, Ana E.
D) Perelló Bisellach, Isabel M.
D) Picó de Almenara, Jordi Salvador
D) Piqueras García, Miguel Ángel
D) Prats Taberner, Pedro J.
D) Ramon Álvarez, Virgínia
D) Roig Figuerola, Miquel Antoni
D) Terrones Almazán, Antonio

 

Membres nats (art. 17.3 dels Estatuts)

Nom Càrrec
Carot Giner, Jaume Rector
Nadal Gómez, Irene Secretària General
Hernández Guerra, M. Consolación Gerenta
Homar Santaner, Víctor Vicerector de Política Científica i Investigació
Mus Amézquita, Maurici Vicerector de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent
Carrasco Martorell, Lorenza Vicerectora d'Innovació
Touza Garma, M. del Carmen Vicerectora d'Estudiants
Brotons Capó, M. Magdalena Vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta
González Cid, Yolanda Vicerectora de Docència de Grau
Mulet Forteza, Carles Vicerector d'Economia
Nadal Roberts, Marc vicerector de Planificació, Cooperació i Estratègia
Bordoy Fernández, Antoni Vicerector de Personal Docent i Investigador
Muntaner Màs Adrià Vicerector de Campus i Universitat Saludable
Carretero Gómez, José María Degà de la Facultat d'Economia i Empresa
Oliver Trobat, Miquel F. Degà de la Facultat d'Educació
Pich Solé, Jordi Degà de la Facultat de Psicologia
Gil Membrado, Cristina Degana de la Facultat de Dret
Coll Vicens, Bartomeu Director de l'Institut d'Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari de la UIB 
Escalona Lorenzo, José M. Director de l'Institut d'Investigacions Agroambientals i d'Economia de l'Aigua
Hernández García, Emilio Director de l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos 
Basterretxea Oyarzábal, Gotzon Director de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats
Grases Freixedas, Felicià Director de l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut 
Garau Amengual, Jaume Director de l’IEHM
Guiscafrè Danús, Jaume Director del Departament Filologia Catalana i Lingüística General
Gulías León, Javier Director del Departament de Biologia
Janer Torrens, Joan David Director del Departament de Dret Públic
Bona Garcia, Carles Director del Departament de Física
Aguilar Mediavilla, Eva Directora de l'Institut de Recerca Educativ
Adame Obrador, M. Teresa Directora del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
Comas Rubí, Francesca Directora del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques
Carbonero Gamundí, Maria Antònia Directora del Departament de Filosofia i Treball Social
Turnes Palomino, Gemma Directora del Departament de Química
Egea Rotger, Maria Magdalena Presidenta del Consell d'Estudiants