Camaleó, camufla el teu treball

Contra el plagi. Camuflar el treball dels altres? Karnaleó
Il·lustració: @tirandodetropicos

El valor de l'honradesa

Sempre hem pensat que la feinada que fa un camaleó per canviar el color de pell és quelcom intrínsec al seu ser; és propi de la seva espècie, però no de la nostra. Com a humans, no podem canviar de color, tret que ens pintem o enganyem.

Camuflar una referència, canviar-ne només algunes parts, intentar enganyar qui la llegeix no funciona. Pot ser que aconsegueixis el teu objectiu temporalment. No obstant això, sempre sabràs que aquest camuflatge és presumptuós i que solament serveix per enganyar-te. Trobes que realment s’ho paga?

Quin sentit té plagiar? De què serveix fer-se passar per una altra persona, i també apropiar-nos dels seus textos? A qui volem enganyar? Creiem que realment la societat pot avançar contant-nos mentides i actuant sense honradesa?

Informació complementària

Recursos

Font

Les imatges que il·lustren aquesta campanya han estat creades a partir de la tasca duta a terme en el projecte d'innovació i millora de la qualitat docent Guia de bones pràctiques per a la prevenció del plagi. Deixa empremta!, PID 192013 IRIE (Institut de Recerca i Innovació Educativa), UIB-GOIB. 

La investigadora principal d'aquest projecte és la doctora Cristina Gil Membrado i formen l'equip investigador els doctors Rubén Comas ForgasAlfred Martín OliverMercè Morey López i Jaume Sureda Negre, als quals, des dels agraïments pels seus comentaris i consells, se sumen les aportacions del professor de la Universitat de les Illes Balears, el doctor Santiago José Cavanillas Múgica