Botar al contingut
Escoltar
 

Dr. Jaume Sureda Negre

personal.uib.cat/jaume.sureda
Dr. Jaume Sureda Negre
Catedràtic d'universitat
Didàctica i Organització Escolar

Dr. Jaume Sureda Negre

personal.uib.cat/jaume.sureda

Currículum

Currículum breu

Jaume Sureda Negre és doctor en Pedagogia i catedràtic d'Universitat. Ha ocupat diversos càrrecs de gestió acadèmica (fou director de l'Institut de Ciències de l'Educació, Vicerector i actualment director del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació). Les àrees d'especialització docent i de recerca que ha conreat en aquests darrers anys són l'alfabetització informacional, la integritat acadèmica i l' educació ambiental, temes sobre els quals ha publicats múltiples treballs. A l'actualitat participa en dos projectes, un sobre abandonament escolar i l'altre sobre la formació dels docents.

La seva dedicació a la recerca en educació es reflecteix en diversos premis i distincions com ara el premi extraordinari de llicenciatura i de doctorat.

Els títols de les seves darreres publicacions són: Plagio y rendimiento académico entre el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. Estudios sobre Educación (2013). El concepto de 'desarrollo sostenible' en la regulación del currículum de la Educación Secundaria Obligatoria en España Estudios Pedagógicos (2013) Plagio académico entre alumnado de secundaria y bachillerato: diferencias en cuanto al género y la procrastinación. Comunicar (2015). Environmental education for sustainability in the curriculum of primary teacher training in Spain. International Research in Geographical and Environmental Education. (2014) Environmental Education in Pre-Service Teacher Training: A Literature Review of Existing Evidence. Journal of Teacher Education for Sustainability (2015). La formació inicial del professorat d'Educació Infantil i Primària a les Illes Balears (2015).

Docència

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21901 - Documentació i Comunicació Científica
22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
2117 - Pedagogia Laboral
21901 - Documentació i Comunicació Científica
22001 - Bases Didàctiques i Disseny Curricular
22215 - Pedagogia Ambiental
22232 - Treball de Fi de Grau de Pedagogia
22308 - Programes d'Animació Sociocultural
22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Educació i ciutadania (EIC) Investigador principal
Google+ UIB