Botar al contingut
Obert el termini d'admissió per canvi de seu
Del 13 de maig a les 9.30 h al 31 de maig a les 23.59 h de 2024

Dr. Rubén Lluc Comas Forgas

Dr. Rubén Lluc Comas Forgas
Professor titular d'universitat
Didàctica i Organització Escolar

Currículum

Currículum breu

Rubén Comas-Forgas és Dr. Europeu en Ciències de l'Educació per la Universitat de les Illes Balears. Ha estat investigador visitant a diversos centres internacionals, entre els que destaquen: University of East Anglia (Regne Unit), Liverpool John Moores Univerity (Regne Unit), Panteion University of Social and Political Sciences (Grècia), Universidad Autónoma de Yucatán (Mèxic) i Universitat d'Estoclom (Suècia). Compta amb dos sexennis de recerca (2007-2012 i 2013-2018).

Línies de recerca
Integritat acadèmica, Ètica en la recerca, Documentació i Comunicació Científica, Usos socials i Educatius de les TIC, Educació Ambiental.

Selecció de darrers projectes de recerca competitius en què ha participat/participa

- Títol: La integritat acadèmica en la formació inicial del professorat. Periode: 2023-2027. Entitat finançadora: Ministeri de Ciència i Innovació (MCI), l'Agència Estatal de Recerca (AEI) i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Referència: PID2022-141031NB-I00. (IP del projecte)

- Títol: Integridad académica una cuestión de honor: opiniones y estrategias de fortalecimiento en la UNED- Costa Rica. Periode: 2023-2024. Entitat finançadora: UNED- Costa Rica. Referència PROY0019- 2023

- Títol: CHARLIE - Challenging Bias in Big Data user for AI and Machine Learning. Periode: 2023-2025. Entitat finançadora:Unió Europea (UE). Referència: 2022-1-ES01-KA220-HED-000085257 Web: https://charlie-project.uib.eu/ (IP del projecte)

- Títol: Fostering organisational resilience and adaptive management in enterprises . Periode: 2022-2024. Entitat finançadora:Unió Europea (UE). Referència: 2021-1-ES01-KA220VET-000032954 Web: https://fenixproject.eu/ (IP del projecte)

- Títol: Red iberoamericana de investigación en Integridad Académica. Periode: 2022-.... Entitat finançadora:Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP). Web: https://red-ia.org/ (IP del projecte)

- Títol: Congressos, revistes i editorials depredadores: disseny d'un programa formatiu i informatiu per a alumnat de postgrau. Periode: 2022-2024. Entitat finançadora: IRIE. Referència PID222452 (IP del projecte)

- Títol: La integritat acadèmica entre l'alumnat de postgrau: aproximació empírica i propostes d'intervenció. Periode: 2019-2022. Entitat finançadora: Ministeri de Ciència i Innovació (MCI), l'Agència Estatal de Recerca (AEI) i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Referència: RTI2018-098314-B-I00. Web: https://iapost.uib.es/ (IP del projecte)

Publicacions seleccionades (2023-2024)

Comas-Forgas, R., Álvarez-García, O., & Cerdà-Navarro, A. (2024). Unmasking deceptive journals in education sciences: a study on prevalence, characteristics and visibility. Práxis Educativa, 19, 1-17. https://doi.org/10.5212/PraxEduc.v.19.22563.001

Gallent Torres, C., & Comas Forgas, R. (2024). La llama de Prometeo: IA e integridad académica. Cuadernos de pedagogía, 549, 16.

Comas-Forgas, R., Cerdá-Navarro, A., Touza-Garma, C., & Moreno-Herrera, L. (2023). Prevalencia y factores asociados al plagio académico en estudiantes de nuevo ingreso de Trabajo Social y Educación Social: un análisis empírico. RELIEVE, 29(2). http://doi.org/10.30827/relieve.v29i2.29055

Alvarez-García, O., Sureda-Negre, J., Comas-Forgas, R. & Oliver-Trobat, M. (2023). The interest of the Spanish population in climate change based on internet searches. Humanities and Social Sciences Communications, 10, 231. https://doi.org/10.1057/s41599-023-01736-5

Cerdà-Navarro, A., Touza-Garma, C., Pozo-LLorente, T., & Comas-Forgas, R. (2023). Analysis of the prevalence, evolution, and severity of dishonest behaviors of Spanish graduate students: the vision of academic heads. Práxis Educativa, 18, 1-16. https://doi.org/10.5212/PraxEduc.v.18.21027.009

Comas Forgas, R., Lancaster, T., Curiel Marín, E., & Touza Garma, C. (2023). Automatic paraphrasing tools: an unexpected consequence of addressing student plagiarism and the impact of COVID in distance education settings. Práxis Educativa, 18, 1-19. https://doi.org/10.5212/PraxEduc.v.18.21679.020

Gallent Torres, C. & Comas Forgas, R. (2023). Prévalence et évolution des conduites frauduleuses chez les étudiants de master et doctorat espagnols. EMS Editions.

Gallent Torres, C. & Comas Forgas, R. (2023). O conceito de Integridade Acadêmica na Educação Superior: um percurso da evolução do termo até os dias atuais. A J. Mainardes (Coord.) Ética e Pesquisa em Educação. ANPEd - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
12/09/2023 31/07/2024 dilluns 09.00 10.00 Videoconfencia Zoom (l'alumnat ha d'acordar prèviament amb el professor mitjançant email la data de la tutoria)

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on la va impartir
10693 - Processos i Contextos Educatius
10893 - L'Observació i Fonts de Documentació
  • Màster Universitari de Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció2018-19, 2019-20
  • Màster Universitari en Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció2020-21, 2021-22, 2022-23
10915 - Treball de Fi de Màster
  • Màster Universitari de Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció2018-19
11865 - Investigació i Innovació Responsable (RRI)
  • Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa2022-23
11908 - Revisions Sistemàtiques de la Literatura en les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
  • Màster Universitari en Investigació en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport2022-23
21901 - Documentació i Comunicació Científica
21984 - Documentació i Comunicació Científica
22223 - Pràctiques Acadèmiques Externes de Pedagogia
22232 - Treball de Fi de Grau de Pedagogia
22327 - Pràctiques II d'Educació Social
22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Educació i ciutadania (EIC) Membre
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB Telegram de la UIB
Google+ UIB
Escolta