Botar al contingut
Escoltar
 

Dr. Rubén Lluc Comas Forgas

personal.uib.cat/rubencomas
Dr. Rubén Lluc Comas Forgas
Professor titular d'universitat
Didàctica i Organització Escolar

Dr. Rubén Lluc Comas Forgas

personal.uib.cat/rubencomas

Currículum

Currículum breu

Rubén Comas-Forgas és Dr. Europeu en Ciències de l'Educació per la Universitat de les Illes Balears. Ha estat investigador visitant a diversos centres internacionals, entre els que destaquen: University of East Anglia (Regne Unit), Liverpool John Moores Univerity (Regne Unit), Panteion University of Social and Political Sciences (Grècia), Universidad Autónoma de Yucatán (Mèxic).

Línies de recerca
Integritat acadèmica, Documentació i Comunicació Científica, Usos socials i Educatius de les TIC, Educació Ambiental, Abandonament escolar prematur

Selecció de darrers projectes de recerca competitius en què ha participat / participa
- Títol: Itineraris d'èxit i abandonament en la formació professional del sistema educatiu de nivell 1 i 2 Període: 2014-2017 Entitat finançadora: Ministeri d'Economia i Competitivitat del Govern d'Espanya Referència: EDU2013-42854-R Web: http://itinerariosfp.org/
- Títol: El plagi acadèmic entre l'alumnat d'ESO de les Illes Balears Període: 2010-2013 Entitat finançadora: Ministeri d'Economia i Competitivitat del Govern d'Espanya Referència: EDU2009-14019-C02-01 Web: http://goo.gl/7yS9SH
- Títol: Learning to Learn and to Love it. Helping teachers in building Wings for Lifelong Learning for their students LLWINGS Període: 2010-2013 Entitat finançadora: Unió Europea Referència: 510552-LLP-1-2010-1-ES-COMENIUS-CMP Web: http://llwings.euproject.org/llwings/
- Títol: El ciberplagi entre l'alumnat universitari Període: 2006-2009 Entitat finançadora: Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanya Referència: SEJ2006-10413 Web: http://goo.gl/zewp14
- Títol: Learning partnerships and peer review for a better evaluation of policies and cross-sectoral practices reducing dropout in Europe DROP-IN Període: 2006-2009 Entitat finançadora: Unió Europea Referència: 20062799/001-001SO2610BGE

Publicacions seleccionades dels darrers 3 anys
- Sureda-Negre, J., Comas-Forgas, R., & Oliver-Trobat, M. (2015). Academic Plagiarism among Secondary and High School Students: Differences in Gender and Procrastination. Comunicar, 44, 103-111. DOI: 10.3916/C44-2015-11
- Álvarez-García, O., Sureda-Negre, J., & Comas-Forgas, R. (2015). Environmental Education in Pre-Service Teacher Training: A Literature Review of Existing Evidence. Journal of Teacher Education for Sustainability, 17(1), 72-85.
- Comas-Forgas, R., & Sureda-Negre, J. (2016). Prevalencia y capacidad de reconocimiento del plagio académico entre el alumnado del área de economía. El profesional de la información (EPI), 25(4), 616-622.
- Comas-Forgas, R., Sureda-Negre, J., & Calvo-Sastre, A. (2017). Characteristics of Cyberbullying Among Native and Immigrant Secondary Education Students. International Journal of Cyber Behavior, Psychology and Learning (IJCBPL), 7(1), 1-17.
- Cerda-Navarro, A., Sureda-Negre, J., & Comas-Forgas, R. (2017). Recommendations for confronting vocational education dropout: a literature review. Empirical Research in Vocational Education and Training, 9(1), 17.
- Alvarez-Garcia, O., Sureda-Negre, J., & Comas-Forgas, R. (2018). Assessing Environmental Competencies of primary education pre-service teachers in Spain: a comparative study between two universities. International Journal of Sustainability in Higher Education, 19(1).
- Álvarez-García, O., Sureda-Negre, J., & Comas-Forgas, R. (2018). Evaluation of pre-service teachers' environmental competences: case study. Enseñanza de Las Ciencias. Revista de Investigación y Experiencias Didácticas, 36(1), 117. doi:10.5565/rev/ensciencias.2338

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
09/09/2019 31/07/2020 dilluns 08.00 09.20 D185 / Anselm Turmeda Per acordar una tutoria s'ha de sol.licitar cita mitjançant e-mail rubencomas@uib.es

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21901 - Documentació i Comunicació Científica
22223 - Pràctiques de Pedagogia
22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social
22232 - Treball de Fi de Grau de Pedagogia
10893 - L'Observació i Fonts de Documentació

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10893 - L'Observació i Fonts de Documentació
10915 - Treball de Fi de Màster
  • Màster Universitari de Primera Infància:Perspectives i Línies d'Intervenció 2017-18, 2018-19
21901 - Documentació i Comunicació Científica
22232 - Treball de Fi de Grau de Pedagogia
22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social
22331 - Alfabetització i Exclusió Digital
30020 - Information Research in Social Sciences

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Educació i ciutadania (EIC) Membre
Google+ UIB