Botar al contingut
Escolta

Dr. Rubén Lluc Comas Forgas

Dr. Rubén Lluc Comas Forgas
Professor titular d'universitat
Didàctica i Organització Escolar

Currículum

Currículum breu

Rubén Comas-Forgas és Dr. Europeu en Ciències de l'Educació per la Universitat de les Illes Balears. Ha estat investigador visitant a diversos centres internacionals, entre els que destaquen: University of East Anglia (Regne Unit), Liverpool John Moores Univerity (Regne Unit), Panteion University of Social and Political Sciences (Grècia), Universidad Autónoma de Yucatán (Mèxic). Compta amb dos sexennis de recerca (2007-2012 i 2013-2018).

Línies de recerca
Integritat acadèmica, Documentació i Comunicació Científica, Usos socials i Educatius de les TIC, Educació Ambiental, Abandonament escolar prematur

Selecció de darrers projectes de recerca competitius en què ha participat/participa
- Títol: La integritat acadèmica entre l'alumnat de postgrau: aproximació empírica i propostes d'intervenció. Periode: 2019-2022. Entitat finançadora: Ministeri de Ciència i Innovació (MCI), l'Agència Estatal de Recerca (AEI) i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Referència: RTI2018-098314-B-I00. Web: https://iapost.uib.es/ -Itineraris d'èxit i abandonament en la formació professional del sistema educatiu de nivell 1 i 2 Període: 2014-2017 Entitat finançadora: Ministeri d'Economia i Competitivitat del Govern d'Espanya Referència: EDU2013-42854-R Web: http://itinerariosfp.org/
- Títol: El plagi acadèmic entre l'alumnat d'ESO de les Illes Balears Període: 2010-2013 Entitat finançadora: Ministeri d'Economia i Competitivitat del Govern d'Espanya Referència: EDU2009-14019-C02-01 Web: http://goo.gl/7yS9SH
- Títol: Learning to Learn and to Love it. Helping teachers in building Wings for Lifelong Learning for their students LLWINGS Període: 2010-2013 Entitat finançadora: Unió Europea Referència: 510552-LLP-1-2010-1-ES-COMENIUS-CMP Web: http://llwings.euproject.org/llwings/

5 Publicacions seleccionades del darrer any

Comas-Forgas, R., Lancaster, T., Calvo-Sastre, A. & Sureda-Negre, J. (2021). Exam cheating and academic integrity breaches during the COVID-19 pandemic: an analysis of Internet search activity in Spain. Heliyon (Acceptat, en premsa).

Comas-Forgas, R., Sureda-Negre, J., & Morey-López, M. (2021). Spanish contract cheating website marketing through search engine advertisements. Assessment & Evaluation in Higher Education, 46(7), 1-13.

Comas-Forgas, R., Morey-López, M., & Sureda-Negre, J. (2021). La publicidad en buscadores de las plataformas españolas de compraventa de trabajos académicos: análisis del tráfico, costes y palabras clave. Revista Española de Documentación Científica, 44(3), e298-e298.

Cerdà-Navarro, A., Abril-Hervás, D., Mut-Amengual, B., & Comas-Forgas, R. (2021). Fake o no fake, esa es la cuestión: reconocimiento de la desinformación entre alumnado universitario. Revista Prisma Social, (34), 298-320.

Oliver-Trobat, M. F., Rosselló-Ramon, M. R., Comas-Forgas, R., Calvo-Sastre, A., & Sureda-Negre, J. (2021). Admission Test Model for Pre-service Teacher Training Courses Based on a Participatory Design Approach Modelo para las pruebas de admisión a los estudios de maestro a partir de un proceso de diseño participativo. Revista de Educación, 393, 253-283.

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Direcció de tesis

Director de tesis l'any acadèmic 2021-22 als programes de doctorat següents:

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on on la va impartir
10693 - Processos i Contextos Educatius
  • Màster Universitari en Formació del Professorat2020-21
10893 - L'Observació i Fonts de Documentació
  • Màster Universitari de Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció2016-17, 2018-19, 2019-20
  • Màster Universitari en Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció2020-21
10915 - Treball de Fi de Màster
  • Màster Universitari de Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció2018-19
21901 - Documentació i Comunicació Científica
22223 - Pràctiques de Pedagogia
22232 - Treball de Fi de Grau de Pedagogia
22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social
22331 - Alfabetització i Exclusió Digital

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Educació i ciutadania (EIC) Membre
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB Telegram de la UIB
Google+ UIB