Botar al contingut
Escoltar
 

Dra. Mercedes Morey López

personal.uib.cat/merce.morey
Dra. Mercedes Morey López
Professora contractada doctora
Didàctica i Organització Escolar

Dra. Mercedes Morey López

personal.uib.cat/merce.morey

Currículum

Currículum breu

Diplomada en Educació Social i Doctora en Pedagogia per la Universitat de les Illes Balears. Actualment és professora Contractada Doctora Interina del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació. La seva trajectòria investigadora se centra en l'Educació Intercultural, l'Alfabetització Informacional i la Integritat Acadèmica, participant en diversos projectes I+D+I d'àmbit autonòmic, estatal i europeu. Entre les seves darreres publicacions pot destacar-se el capítol titulat Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e gli alunni immigrati nella scuola secondaria: una sfida per la convivenza del llibre Immigrazione e intercultura in Italia e in Spagna. Prospettive, proposte ed esperienze a confronto (2011); l'article La evaluación de la investigación en España. Objetivos, características y criterios de evaluación de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) y de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) a la revista Pedagogia Oggi (2012), l'article Plagio y rendimiento académico entre el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria a la revista Estudios Sobre Educación (2013) i l'article titulat Niveles de detección del plagio académico por el profesorado de Educación Secundaria: análisis en función de sus áreas de conocimiento y medidas adoptadas a la Revista Estudios Pedagógicos (publicat el 2015).

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
09/09/2019 31/01/2020 dijous 11.00 13.00 A-103 Guillem Cifre de Colonya

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
10692 - Característiques Organitzatives i Curriculars de les Etapes i dels Centres

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21901 - Documentació i Comunicació Científica
22321 - Educació Intercultural, Intervenció Socioeducativa i Immigració
22326 - Pràctiques I d'Educació Social
22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social
10692 - Característiques Organitzatives i Curriculars de les Etapes i dels Centres

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10692 - Característiques Organitzatives i Curriculars de les Etapes i dels Centres
21901 - Documentació i Comunicació Científica
22302 - Planificació de la Intervenció en els Camps de l'Educació Social
22311 - Programes d'Educació Ambiental
22321 - Educació Intercultural, Intervenció Socioeducativa i Immigració
22326 - Pràctiques I d'Educació Social
22327 - Pràctiques II d'Educació Social
22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Educació i ciutadania (EIC) Membre
Google+ UIB