Llistat de Spin-off de la UIB

 Logo de Alimentómica SL

ALIMENTÒMICA, SL (www.alimentomica.com)

Constitució: 2011
Empresa dedicada a la recerca, desenvolupament, innovació i comercialització de nous coneixements i productes en el camp de l’alimentació i la salut.

 Logo de Sciware Systems, SL

SCIWARE SYSTEMS, SL (www.sciware-sl.com)

Constitució: 2012
Empresa que centra la seva activitat en el camp de la química analítica i especialment en la seva incidència en el camp del medi ambient.

Logo LADAT 

LADAT STUDIOS, SL (www.ladatstudios.com)

Constitució: 2014
Empresa dedicada a la conceptualització de la tematització d'espais turístics: disseny d'espais i personatges, virtualització, desenvolupament de productes audiovisuals, activitats didàctiques, etc.

 Logo Conceptio

CONCEPTIO BIOTECH, SL

Constitució: 2014
L'activitat principal de l'empresa se centra en el desenvolupament i comercialització d'aliments funcionals, nutricèutics i altres productes en l'àmbit de la salut, principalment quelants de fòsfor.

GEDOCU IT CONSULTING, SL (www.gedocu.com)

Constitució: 2016

L'empresa ofereix serveis relacionats amb la gestió documental i el desenvolupament d'aplicacions a mida, amb interfícies senzilles i instal·lables en els serv¡dors de les empreses o a la infraestructura cloud que Gedocu ofereix. 

 

Empreses derivades de la UIB amb participació en el capital social

 

ZAIRJA SOLUCIONES EN FORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO S.L. 
Constitució: 2007
Empresa de consultoria que proporciona serveis de formació online i gestió del coneixement.

IMAGINE TOURISM CONSULTING, S.L.
Constitució: 2008
Empresa de consultoria i assessoria en economia, turisme i medi ambient, desenvolupament d'estudis de viabilitat i anàlisi de projectes turístics i elaboració, coordinació i execució de programes de formació dirigits al sector turístic, tant públic com privat.
 
 

Empreses derivades de la UIB sense participació en el capital social

 
IBITEC, S.L.
Constitució: 2004
Empresa dedicada al desenvolupament d'aplicacions i eines informàtiques, especialitzada en enginyeria de programari, xarxes i comunicacions, seguretat informàtica, formació i desenvolupament d'apps. 
 
LAMINAR PHARMACEUTICALS, S.L. (https://laminarpharma.com/)
Constitució: 2002
Empresa biofarmacéutica que centra les seves activitats en el descobriment, disseny racional i desenvolupament clínic d'una nova generació de medicaments que actuen a través de la regulació selectiva de lípids de membrana, una nova estratègia terapèutica coneguda com "Membrane Lipid Therapy" (MLT).

LABORATORIS SANIFIT, S.L. (www.sanifit.com)
Constitució: 2004
Empresa del sector biotecnològic, neix amb el compromís de portar al mercat els resultats de la investigació científica desenvolupats en el Laboratori de Litiasi Renal de la UIB. L'empresa es centra principalment en la investigació i desenvolupament de fàrmacs i productes innovadors per al tractament i la prevenció de malalties cardiovasculars i renals. 
 
METEOCLIM SERVICES, SL (www.meteoclim.eu)
Constitució:2012
L'empresa ofereix serveis de predicció meteorològica d'alta resolució, assessoria en polítiques de canvi climàtic i règim de comerç de drets d'emissió.