Projectes internacionals vigents

La UIB participa actualment a 16 projectes de recerca que han obtingut finançament de la Unió Europea a través del Setè programa Marc, el programa Horizon 2020 o altres de la Unió Europea:

A més, participa en 2 projectes finançats per altres institucions internacionals:

  • REDSEA-FB - A Metagenomic Baseline of Red Sea Functional Biodiversity
  • The aphrodisiac gut: defining the factors promoting yeast mating within insect intestines

Projectes internacionals finalitzats recentment

El següents projectes varen finalitzar el seu període de execució recentment:

Institucions finançadores
  • Unió Europea
  • Eurorregió Pirineus-Mediterrània
  • Universitat King Abdullah de Ciència i Tecnologia