Projectes internacionals vigents

La UIB participa actualment a 15 projectes de recerca que han obtingut finançament de la Unió Europea a través del Setè programa Marc, el programa Horizon 2020 o altres de la Unió Europea:

A més, participa en 4 projectes finançats per altres institucions internacionals:

Projectes internacionals finalitzats recentment

El següents projectes varen finalitzar el seu període de execució recentment:

Institucions finançadores
  • Unió Europea
  • Universitat King Abdullah de Ciència i Tecnologia
  • La Fondation Motrice