Projectes internacionals vigents

La UIB participa actualment a 23 projectes de recerca que han obtingut finançament de la Unió Europea a través del Setè programa Marc, el programa Horizon 2020 o altres de la Unió Europea:

Projectes internacionals finalitzats recentment

El següents projectes varen finalitzar el seu període de execució recentment:

Institucions finançadores
  • Unió Europea
  • Eurorregió Pirineus-Mediterrània