Escoltar

Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA

 1. Convocatòria Tancada5. Estades breus de professors convidats

  CONVOCATÒRIA: Març 2012 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 31 de març de 2012.

  IDIOMES:
  Català | Castellano | English

  1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA
  Fomentar l'intercanvi i l'actualització de coneixements i informació científica dels membres de la comunitat universitària de les Illes Balears, mitjançant la permanència en aquesta universitat de doctors d'altres universitats o centres d'investigació estrangers.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Poden presentar sol·licitud els professors i investigadors que desenvolupin la seva tasca docent i/o investigadora en algun dels departaments, instituts universitaris o centres d'aquesta universitat.

  Els candidats han de ser doctors de prestigi reconegut i que facin la seva tasca professional en universitats o centres d'investigació estrangers.

  3. NORMATIVA
  4. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS
  Hi ha dos períodes per fer les sol·licituds: març, per a les estades del segon semestre; setembre, per a les estades del primer semestre de l'any següent.

  Documentació que cal presentar:
  - Imprès de sol·licitud.
  - CV normalitzat o de característiques semblants de l'investigador convidat.
  - Una memòria amb la tasca que es pensa realitzar durant l’estada.

  Així mateix, els professors convidats han de presentar, en el moment de la incorporació, un permís per escrit de la institució d'origen per fer l'estada a la UIB.

  5. IMPRÈS DE SOL·LICITUD
  La sol·licitud es fa telemàticament a través del formulari electrònic Enllaç a formulari que s'ha penjat per a tal efecte.

  Les instruccions són les següents:

  - Heu d'emplenar el formulari electrònic Enllaç a formulari que s'obrirà en una finestra a part.

  - Heu de pitjar el botó d'Enviar sol·licitud que apareix al final del formulari. Si l'enviament s'ha dut a terme correctament, heu de pitjar a l'enllaç Imprimeix sol·licitud que apareixerà al peu del missatge de Sol·licitud enviada.

  - Finalment, heu de registrar d'entrada a qualsevol dels registres oficials de la UIB o de la forma establerta per la llei la còpia impressa, signada i amb la documentació que no hàgiu pogut adjuntar telemàticament.

  Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Xavier Salvà, de l'OSR, al número 971 17 2765, al correu electrònic xavier.salva@uib.es o al número de fax 971 17 2637.

  Per a qualsevol problema tècnic que pogués sorgir durant l'enviament de la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Miquel Titos, de l'OSR, al número 971 17 2523, al correu electrònic miquel.titos@uib.es o al número de fax 971 17 2637.

  6. AVALUACIÓ

  La Comissió Avaluadora de l'OSR, un cop avaluades les sol·licituds, presentarà la llista prioritzada al Consell de Direcció que, a la vegada, la trametrà al Consell de Govern per a la seva aprovació.

  7. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona HTML
  Resolució Icona Vist
  Logo Carta de Serveis PRESTACIÓ DE SERVEI

  Aquest ajut es correspon amb una prestació de servei inclosa dins la Carta de Serveis. Podeu accedir a la seva fitxa descriptiva.


  Torna