Escoltar

Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA

 1. Convocatòria Tancada5. Estades breus de professors convidats

  CONVOCATÒRIA: Maig 2006 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 31 de maig de 2006.

  1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA
  Fomentar l'intercanvi i l'actualització de coneixements i informació científica dels membres de la comunitat universitària de les Illes Balears, mitjançant la permanència en aquesta universitat de doctors d'altres universitats o centres d'investigació.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Poden presentar sol·licitud els professors i investigadors que desenvolupin la seva tasca docent i/o investigadora en algun dels departaments, instituts universitaris o centres d'aquesta universitat.

  Els candidats han de ser doctors de prestigi reconegut i que facin la seva tasca professional en universitats o centres d'investigació estrangers.

  3. NORMATIVA
  4. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS
  Hi ha dos períodes per fer les sol·licituds: maig, per a les estades del segon semestre; novembre, per a les estades del primer semestre de l'any següent.

  La sol·licitud només es considerarà si la persona sol·licitant té el CV actualitzat a la base de dades GREC.

  Documentació que cal presentar:
  - Imprès de sol·licitud.
  - CV normalitzat o de característiques semblants de l'investigador convidat.
  - Un certificat on quedi especificada la categoria, en el centre d’origen, del sol·licitant.
  - Un certificat on consti que la persona en qüestió és doctor o doctora.
  - Una memòria amb la tasca que es pensa realitzar durant l’estada.
  - En cas de demanar una estada de tres mesos, incloure documentació que acrediti que s'ha sol·licitat ajuda al Ministeri d'Educació i Ciència (MEC) i ha estat desestimada.
  5. IMPRÈS DE SOL·LICITUD
  La sol·licitud es fa telemàticament a través del formulari electrònic Enllaç a formulari que s'ha penjat per a tal efecte.

  Les instruccions són senzilles:

  - S'ha d'emplenar el formulari electrònic Enllaç a formulari que s'obrirà en una finestra a part.

  - S'ha de pitjar el botó d'Enviar sol·licitud que apareix davall el formulari. Si l'enviament s'ha dut a terme correctament, s'ha de pitjar a l'enllaç Imprimeix sol·licitud que apareixerà al peu del missatge de Sol·licitud enviada.

  - Finalment, heu de registrar d'entrada al registre oficial de la UIB la còpia impresa, signada i amb la documentació que s'indiqui.

  Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud d'aquest ajut o per a qualsevol problema tècnic que pogués sortir durant l'enviament de la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Miquel Titos, de l'OSR, al número 971 17 2523, al correu electrònic miquel.titos@uib.es o al número de fax 971 17 2637.

  Per a qualsevol altre dubte relatiu a aquest punt del programa, us podeu posar en contacte amb Xavier Salvà, de l'OSR, al número 971 17 2765, al correu electrònic xavier.salva@uib.es o al número de fax 971 17 2637

  6. AVALUACIÓ
  Les sol·licituds seran avaluades per la Comissió Avaluadora de l'OSR aplicant el barem especificat a la normativa.
  7. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució Maig 2006 Icona Vist
  Logo Carta de Serveis PRESTACIÓ DE SERVEI

  Aquest ajut es correspon amb una prestació de servei inclosa dins la Carta de Serveis. Podeu accedir a la seva fitxa descriptiva.


  Torna