Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA

 1. Convocatòria Oberta23. Programa d'ajuts per a estades de treball FPI

  CONVOCATÒRIA PERMANENT
  1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA

  L'objectiu del programa és facilitar i fomentar les activitats de mobilitat dels contractats predoctorals corresponent a la convocatòria de formació de personal investigador 2015/16 i promocionar la difusió dels resultats de la investigació mitjançant la realització d'estades de treball en altres centres d'investigació espanyols i estrangers.

  S'ha d'especificar el lloc i la durada (mínima dos mesos i màxima quatre).

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Poden demanar aquests ajuts contractats predoctorals FPI de la convocatòria 2015/16.

  No es considerarà la sol·licitud de cap contractat predoctoral que no tingui el currículum actualitzat durant els darrers sis mesos al programa GREC.

  3. NORMATIVA

  Resolució de 5 de juny de 2015, de la Secretaria de Estat d’Investigació, Desenvolupament i Innovació, per la que s’aprova la convocatòria, corresponent a l’any 2015, de les ajudes per contractes predoctorals per la formació de doctors.

  Resolució d'1 de setembre de 2016, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Investigació per la que s'aprova la convocatòria, corresponent a l'any 2016 de les ajudes per contractes predoctorales per a la formació de doctors

  Extracto de la Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación por la que se aprueba la convocatoria, correspondiente al año 2016 de las ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores

  Resolución de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se conceden ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores, convocatoria 2015

  4. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS

  La convocatòria es mantindrà oberta i s’ha de sol·licitar dos mesos abans de fer l’activitat.

  Documentació que cal presentar al Vicerectorat d'Investigació i Postgrau:

  - Imprès de sol·licitud.
  - Altra documentació indicada a l'imprès de sol·licitud.

  5. IMPRÈS DE SOL·LICITUD
  La sol·licitud es fa telemàticament a través del formulari electrònic d'ajuts per a estades de treball FPI Enllaç a formulari.

  Les instruccions són les següents:

  - Heu d'emplenar el formulari electrònic d'ajuts per a estades de treball FPI Enllaç a formulari, que s'obrirà en una finestra a part.

  - Heu de pitjar el botó d'Enviar sol·licitud que apareix al final del formulari. Si l'enviament s'ha dut a terme correctament, heu de pitjar a l'enllaç Imprimeix sol·licitud que apareixerà al peu del missatge de Sol·licitud enviada.

  - Finalment, heu de registrar d'entrada al registre oficial de la UIB la còpia impresa, signada i amb la documentació que s'indiqui i que no hagueu pogut adjuntar telemàticament.


  Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Cati Miralles, de l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR), al número 971 17 3431, al correu electrònic cati.miralles@uib.es o al número de fax 971 17 2512.

  Per a qualsevol problema tècnic que pogués sorgir durant l'enviament de la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Miquel Titos, de l'OSR, al número 971 17 2523, al correu electrònic miquel.titos@uib.es o al número de fax 971 17 2637.

  Torna