Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix SERVEIS

 1. Informació27. Serveis Cientificotècnics

  1. OBJECTIUS DEL CENTRE
  Els Serveis Cientificotècnics de la UIB (SCT) donen suport a la investigació bàsica i aplicada dels investigadors de la mateixa universitat. Al mateix temps els SCT constiueixen una base d'oferta cientificotecnològica que s'ofereix també a entitats públiques, privades i a particulars que ho sol·licitin.

  Per dur a terme les seves funcions, els SCT disposen d'instal·lacions i personal propis i compten, a més, amb un parc instrumental d'alta tecnologia i característiques sovint úniques a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  2. SERVEIS QUE OFEREIXEN
  - Serveis de caràcter general
  · Anàlisis d'aigües.
  · Anàlisis d'aliments.
  · Anàlisis de productes farmacèutics.
  · Anàlisis de mostres biològiques i clíniques.
  · Anàlisis de mostres ambientals.
  · Anàlisis d'alitges, ceràmiques i ciments.
  · Anàlisis de sòls.
  · Anàlisis de minerals, roques i sediments.
  · Anàlisis foliars.
  · Anàlisis de derivats petroliers.
  · Calibratge instrumental.

  - Serveis específics
  Microscòpia òptica i electrònica:
  · Examen microestructural de mostres orgàniques i inorgàniques.
  · Mesura de gruixos de recobriments.
  · Estudis de composició i distribució elemental.
  · Estudis morfològics de teixits i organismes vius.
  Difractometria de raigs X:
  · Identificació de components en sòlids inorgànics.
  · Isomorfisme i polimorfisme, transicions de fase.
  · Estudis estructurals en funció de la temperatura.
  Assaigs tèrmics i mecànics:
  · Determinació de temperatures i calors de fusió, solidificació, sublimació
  · Estudis de les propietats termomecàniques
  · Estudis de descomposició en funció de la temperatura.
  · Determinació de la resistència mecànica a la tracció i la compressió.
  · Estudis de les propietats mecàniques en funció de la temperatura.
  · Assaigs de fluència.
  Espectroscòpia molecular i atòmica:
  · Identificació i caracterització de composts orgànics i inorgànics.
  · Determinació quantitativa d'elements atòmics.
  · Estudis estructurals de molècules orgàniques.
  · Estudis mediambientals.
  · Caracterització de metabòlits d'interès clínic.
  Tècniques cromatogràfiques:
  · Determinació quantitativa de composts orgànics i inorgànics.
  · Identificació de composts orgànics i inorgànics.
  · Estudis de control mediambiental.
  Biologia Molecular:
  · Seqüenciació i anàlisi de DNA per electroforesi capil·lar.
  · Expressió gènica.
  · Anàlisi de mutacions.
  · Quantificació de DNA.
  Altres:
  · Determinació de carboni orgànic total a mostres líquides i sòlides.
  · Determinació de nitrogen.
  · Calibratge de peus de rei i rellotges comparadors.

  3. NORMATIVA
  4. ENLLAÇ D'INTERNET

  Torna