Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix PROGRAMA DE FOMENT A LA RECERCA

 1. Informació3. Àrea d'Investigació

  1. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

  Per Acord del Consell de Direcció del dia 25 de juliol de 2022 (14578, FOU núm. 540), es creà l’Àrea d’Investigació de la Universitat de les Illes Balears com a unitat integral de promoció, suport i gestió de la recerca, en línia amb les actuacions impulsades els darrers temps per continuar millorant l’activitat investigadora de qualitat que es fa la nostra universitat.


  Aquesta estructura de suport depèn orgànicament del Vicerectorat de Política Científica i Investigació i té com a objectiu ordenar i coordinar l'estructura administrativa de promoció i suport a la recerca duta a terme a la UIB, prestant l’assessorament i el suport administratiu necessaris per a una execució racional i professional de l’activitat investigadora.

  2. FUNCIONS
  3. NORMATIVA
  4. ENLLAÇ D'INTERNET

  Torna