Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA - PROJECTES INTEGRALS

 1. Convocatòria Oberta22. Programa d'ajuts per a la preparació de projectes europeus

  CONVOCATÒRIA PERMANENT
  1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA
  Incentivar la participació del personal investigador de la UIB en projectes europeus, facilitant la participació de membres de la comunitat universitària en reunions de preparació d'aquest tipus de projectes, i promovent també l'organització d'aquestes a la UIB, així com altres actuacions necessàries durant el procés de preparació de propostes de projectes europeus.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  - Estar en possessió del títol de doctor i tenir una vinculació laboral o estatutària permanent, amb atribucions investigadores amb la UIB o els seus instituts de recerca, o un contracte d'investigador distingit (Article 23 de la Llei 14/2011, de 1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, LCTI), de professor distingit (Article 84 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari) o d’accés de personal investigador doctor (Article 22 de la LCTI) amb la UIB o els seus instituts universitaris de recerca.
  - Participar en la preparació d'una proposta de projecte europeu on la UIB hi participi com a coordinadora, beneficiària o entitat afiliada.
  3. CARACTERÍSTIQUES DELS AJUTS

  Els ajuts es poden destinar a qualsevol tipus d'actuació necessària per a la preparació d’una proposta de projecte europeu. A la sol·licitud d’ajut hi figuraran totes les dades de la convocatòria a la qual es presentarà la proposta, així com el rol que la UIB està previst que tengui en el projecte.
  El sol·licitant presentarà un pressupost desglossat de l’activitat per la que demana l’ajut.
  Un cop rebuda la sol·licitud, l’Oficina de Projectes Europeus emetrà un informe sobre la idoneïtat i necessitat de l’ajut i sobre la relació cost/benefici que aquesta activitat tendria per a la UIB. Aquest informe se remetrà a la vicerector en competències de recerca perquè aprovi totalment o parcial, o denegui la sol·licitud d’ajut.

  4. SOL·LICITUDS
  La convocatòria romandrà oberta tot l'any.
  La petició de finançament només s'acceptarà si el sol·licitant té el seu currículum actualitzat a la base de dades SIRA o equivalent.
  La sol·licitud s'ha de presentar mitjançant instància genèrica al Portal del Personal Investigador (PPI) .
  Documentació que cal adjuntar:

  - Una memòria de l’actuació per a la preparació d’una proposta de projecte europeu on figurin totes les dades de la convocatòria a la qual es presentarà la proposta, així com el rol que la UIB està previst que tengui en el projecte.
  - Un pressupost desglossat de l’activitat per la que se demana l’ajut.

  Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte amb l'Oficina de Projectes Europeus (OPE) , de l'Àrea d'Investigació (AI), al número 971 17 2940, o al correu electrònic ope@uib.eu .
  Per a qualsevol problema tècnic que pogués sorgir durant l'enviament de la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb l’equip TIC de l'AI a través del correu electrònic investigacio.tic@uib.cat .
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona HTML
  Memòria d'activitats per a la presentació de projectes europeus (Nou Exclamació) Icona Vist  
  Instància (Nou Exclamació)   Icona Vist
  5. FINANÇAMENT
  Aquesta actuació pot estar cofinançada pel Pla Anual d'Impuls del Turisme Sostenible per al període 2023 i amb càrrec al Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
  Logo Carta de Serveis PRESTACIÓ DE SERVEI

  Aquest ajut es correspon amb una prestació de servei inclosa dins la Carta de Serveis. Podeu accedir a la seva fitxa descriptiva.


  Torna