Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA - PROJECTES INTEGRALS

 1. Convocatòria Oberta21. Bestretes a activitats de recerca

  CONVOCATÒRIA PERMANENT
  1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA
  Col·laborar en el desenvolupament de les activitats de recerca en marxa i que els endarreriments dels pagaments de les anualitats no aturin el seu procés.
  2. REQUISITS DEL SOL·LICITANT
  Ser investigador/a principal d'una activitat de recerca gestionada a través de la UIB amb pagaments pendents d'ingressar.
  3. CARACTERÍSTIQUES DE L'AJUT
  La Gerència fa la bestreta en funció de la quantitat que ha de ser ingressada, i queda saldada una vegada fet l'ingrés.
  4. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS
  El termini romandrà obert tot l'any.

  La sol·licitud només es considerarà si la persona sol·licitant té el CV actualitzat a la base de dades GREC.
  5. IMPRÈS DE SOL·LICITUD

  Si voleu sol·licitar un ajut, ho heu de fer a través del corresponent formulari que trobareu al Portal del Personal Investigador (PPI) Enllaç a formulari.

  Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Xavier Salvà, de l'Àrea d'Investigació, al número 971 17 3068, al correu electrònic xavier.salva@uib.es.

  Per a qualsevol problema tècnic que pogués sorgir durant l'enviament de la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Miquel Titos, de l'AI, al número 971 17 2523, al correu electrònic miquel.titos@uib.es.

  6. FINANÇAMENT
  Aquesta actuació pot estar cofinançada pel Pla Anual d'Impuls del Turisme Sostenible per al període 2023 i amb càrrec al Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

  umfe

  its

  Logo Carta de Serveis PRESTACIÓ DE SERVEI

  Aquest ajut es correspon amb una prestació de servei inclosa dins la Carta de Serveis. Podeu accedir a la seva fitxa descriptiva.


  Torna