Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA

 1. Convocatòria Oberta11. Bestretes a projectes

  CONVOCATÒRIA PERMANENT
  1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA
  Col·laborar en el desenvolupament dels projectes d'investigació en marxa i que els endarreriments dels pagaments de les anualitats no aturin el seu procés.
  2. REQUISITS DEL SOL·LICITANT
  Ser investigador principal d'un projecte d'investigació gestionat a través de la UIB amb pagaments pendents d'ingressar.
  3. CARACTERÍSTIQUES DE L'AJUT
  La Gerència fa la bestreta en funció de la quantitat que ha de ser ingressada, i queda saldada una vegada fet l'ingrés.
  4. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS
  El termini romandrà obert tot l'any.

  Documentació que cal presentar a l'OSR:

  - Imprès de sol·licitud.
  - En cas de ser un projecte de concessió recent, és convenient adjuntar còpia de la concessió del projecte.

  La sol·licitud només es considerarà si la persona sol·licitant té el CV actualitzat a la base de dades GREC.

  5. IMPRÈS DE SOL·LICITUD
  La sol·licitud es fa telemàticament a través del formulari electrònic Enllaç a formulari que s'ha penjat per a tal efecte.

  Les instruccions són les següents:

  - Heu d'emplenar el formulari electrònic Enllaç a formulari que s'obrirà en una finestra a part.

  - Heu de pitjar el botó d'Enviar sol·licitud que apareix al final del formulari. Si l'enviament s'ha dut a terme correctament, heu de pitjar a l'enllaç Imprimeix sol·licitud que apareixerà al peu del missatge de Sol·licitud enviada.

  - Finalment, heu d'enviar la còpia impresa, signada i amb la documentació que s'indiqui, al:

  Xavier Salvà
  Oficina de Suport a la Recerca (OSR)
  Son Lledó. Campus Universitari
  Cra. de Valldemossa, km 7.5
  07122 Palma
  (Illes Balears, Espanya)


  Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Xavier Salvà, de l'OSR, al número 971 17 3068, al correu electrònic xavier.salva@uib.es o al número de fax 971 17 2637.

  Per a qualsevol problema tècnic que pogués sorgir durant l'enviament de la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Miquel Titos, de l'OSR, al número 971 17 2523, al correu electrònic miquel.titos@uib.es o al número de fax 971 17 2637.

  Logo Carta de Serveis PRESTACIÓ DE SERVEI

  Aquest ajut es correspon amb una prestació de servei inclosa dins la Carta de Serveis. Podeu accedir a la seva fitxa descriptiva.


  Torna